Bild
Länkstig

Studie undersöker utmaningar vid implementering av HRT-system i global industrikoncern

Publicerad

Forskarna Agneta Häll, Stefan Tengblad, Margareta Oudhuis och Lotta Dellve har nyligen publicerat en artikel som utforskar implementeringen av HRT-modellen (Human Resources Transformation) inom en global industrikoncern. Artikeln, som är publicerad i "Personnel Review", belyser de utmaningar och svårigheter som kan uppstå vid implementeringen av ett HRT-system.

Utmaningar och hinder vid införandet av HRT-modellen

Studien visar att processen att införa ett nytt personalarbete var mycket tidskrävande och tog många år snarare än månader att genomföra. Det var svårt att hitta personer som uppfyllde kraven för HR Business Partner (HRBP)-rollen, med både en stor generell HR-kunskap och kunskap om affärsverksamheten. Linjecheferna ogillade att utföra många HR-arbetsuppgifter i system som uppfattades som krångliga och tidskrävande och ville att HRBP-arna skulle hjälpa dem med detta.

Forskningen visar också att personalens acceptans av HRT-systemet är avgörande för dess framgång. För att öka acceptansen är det viktigt att involvera anställda i processen och erbjuda utbildning och stöd för att hjälpa dem att anpassa sig till det nya systemet. Genom att förstå och hantera personalens motstånd och oro kan organisationer säkerställa en smidigare övergång till det nya HRT-systemet.

Denna studie bidrar till en ökad förståelse för de komplexa aspekterna av HRT-implementering inom stora organisationer och kan erbjuda vägledning för företag som överväger att implementera eller uppgradera sina HR-teknologisystem. Genom att vara medvetna om och ta itu med de utmaningar som identifieras i studien kan företag förbättra sina chanser att framgångsrikt införa och dra nytta av HRT-system.

Ett mer decentraliserat personalarbete rekommenderas

Den viktigaste lärdomen från studien är att HR-funktionens användare värdesätter ett kontextanpassat och personligt HR-arbete och att de ogillar det centraliserade, opersonliga och standardiserade personalarbetet. Studien föreslår att det i detta fall finns behov av att organisera personalarbetet mer lokalt och samordnat, inte minst för att det ska uppstå lärande mellan olika rollinnehavare inom HR-funktionen. Ett mer decentraliserat personalarbete förespråkas här än det som HRT-modellen representerar.

För att läsa artikeln i sin helhet finns den att nå här.

Text: Donika Nord