Bild
Skylt med texten "Vi klimatkompenserar" står i en blomkruka. Till vänster står Olivia Lind, vice kårordförande.
Arbetsmarknadsmässan GADDEN klimatkompenserar.
Länkstig

Studentkåren HHGS breddar sitt hållbarhetsarbete

Publicerad

Handelshögskolans studentkår HHGS har en hög ambition när det gäller hållbarhet. Nu har kåren antagit en hållbarhetspolicy som lägger grunden till ett fördjupat och breddat hållbarhetsarbete, men också för hur man ska sätta press på Handelshögskolan i frågor om hållbarhet i utbildning och annan verksamhet.

Sedan länge finns en förening för hållbarhetsintresserade studenter, och den största arbetsmarknadsmässan GADDEN var tidigt hållbarhetscertifierad, men med den nya policyn vill studentkåren nå längre.

Bild
Porträttbild på Olivia Lind
Olivia Lind, vice kårordförande i HHGS och Head of Sustainability.
Foto: HHGS

— Vår hållbarhetspolicy kopplar till FN:s Agenda 2030 och tar hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den är en grund som allt vårt hållbarhetsarbete står på, säger Olivia Lind, vice kårordförande och hållbarhetsansvarig.

Med policyn vill HHGS påverka den egna organisationen att bli så hållbar som möjligt. Ytterst är syftet att bidra till ett hållbart samhälle, och HHGS vill dra sitt strå till stacken genom att påverka sin verksamhet, studenterna och Handelshögskolan.

Vi vill att tiden på Handelshögskolan ska ge studenterna ett engagemang för hållbarhet som de sedan kan ta med sig in i yrkeslivet

— Studenterna är på Handelshögskolan en relativt kort tid. HHGS vill skicka med dem hållbara vanor och rutiner, och att de känner att det finns många möjligheter att engagera sig för ett hållbart samhälle. Vi vill att tiden på Handelshögskolan ska ge dem ett engagemang för hållbarhet som de sedan kan ta med sig in i yrkeslivet. Där behövs verktyg för att hantera hållbarhetsutmaningarna, och det är därför också viktigt att påverka skolan, som ger studenterna en stor del av dessa, fortsätter Olivia Lind.

Konsten att skapa hållbara evenemang

HHGS är en stor organisation med drygt 3 000 medlemmar, 25 föreningar, 4 större projekt, och 7 företag. För att det inte ska bli mycket snack och lite verkstad, vilket ofta är en risk, har HHGS satt upp konkreta mål. Det handlar till exempel om att följa upp och mäta mer, men också om att alla föreningar och projekt fått tydliga instruktioner för hur man varje år ska redovisa sitt hållbarhetsarbete. Policyn säger också att alla projekt ska ha en hållbarhetsansvarig, precis som att det alltid ska finnas exempelvis en företagsansvarig.

Evenemang av olika slag är en stor del av kårens verksamhet. Det finns externa aktörer som certifierar hållbara evenemang, men det innebär en hög kostnad som bara de större projekten mäktar med. HHGS har därför med hjälp av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) tagit fram ett eget hållbarhetsdiplom för den interna verksamheten. Det baseras framför allt på ISO20121, en internationell standard för hållbar evenemangshantering. Diplomet kan sökas av föreningar, projekt och företag inom organisationen som vill göra hållbara evenemang.

— För att få diplomet måste evenemanget nå vissa mål inom de tre olika aspekterna av hållbarhet. Till exempel ska maten som serveras vara ekologisk, närproducerad och/eller vegetarisk och källsorteringen ska ske på ett korrekt sätt. Diplomet kräver även en hållbar ekonomisk budget, att mångfald beaktas inom organisationen, könsneutral kommunikation etc.  Diplomet är helt nytt och först ut att ansöka är N&FA, kommittén som arrangerar välkomnandet av alla nya studenter på skolan, vilket är jättekul. Hur nollningen sker påverkar de nya studenternas uppfattning om kårverksamheten i stort, säger Olivia Lind.

Företagen som medverkar brukar vara väldigt positiva, och ibland överraskade, till att GADDEN jobbar så mycket med hållbarhet.

Kårens största projekt, arbetsmarknadsmässan GADDEN, jobbade tidigt med hållbarhet och ligger i framkant bland arbetsmarknadsmässor vid svenska lärosäten. Genom åren har GADDEN gjort mycket för att göra mässan så hållbar som möjligt, till exempel klimatkompensering och certifieringen Hållbart Evenemang med hjälp av Greentime. Mässan är sedan länge vegetarisk och man jobbar med källsortering och minimering av avfall. Man stöttar social hållbarhet på olika sätt, bland annat genom ett långvarigt samarbete med Ung Cancer. GADDEN mäter även sitt klimatavtryck sedan tre år tillbaka, och vidtar aktiva åtgärder för att varje år minska detta.

— Företagen som medverkar brukar vara väldigt positiva, och ibland överraskade, till att GADDEN jobbar så mycket med hållbarhet. GADDEN försöker även påverka företagen att bli mer hållbara. Till exempel uppmuntrar man dem att klimatkompensera för sin plats och att inte dela ut ohållbara produkter. GADDEN inspirerar många andra projekt och föreningar inom kåren med sitt hållbarhetsarbete, säger Olivia Lind.

Händer med pärlarmband med text
GADDEN samarbetar med Ung Cancer
Foto: HHGS

Pusha skolan att göra mer

Handelshögskolan har en tydlig hållbarhetsprofil. Hållbarhet integreras i programutbildningarna och det finns forskning som relaterar till samtliga 17 mål inom Agenda 2030, och forskning av särskild tyngd kopplat till flera av målen. Samtidigt finns det mycket kvar att göra.

— Vi vill pusha på skolan att göra mer. Det allra viktigaste är att hållbarhet genomsyrar kurserna mer än idag. Vi skulle också vilja se en större mångfald på skolan, fler åtgärder för att minska negativ klimatpåverkan och att skolan arbetar ännu mer för att öka studentmedverkan inom hållbar utveckling vid fakulteten, säger Olivia Lind.

Samhällsengagemang och visselblåsarfunktion

Enligt den nya hållbarhetspolicyn ska kårens ledning minst en gång per år utbilda sig i konsten att leda en hållbar organisation. Ledningen ska också varje år delta i ett samhällsprojekt. Våren 2020 var ledningen ute och plockade skräp längs kusten, inom ramen för Håll Sverige Rents projekt ”Kusträddarna”.

— Vi kommer att fortsätta med detta framöver och vi har även en del andra planer inför hösten. Det blir ett sätt att visa att även vi i kårledningen gör något konkret, säger Olivia Lind.

Redan innan den nya policyn blev klar sjösatte den nuvarande kårledningen en visselblåsarfunktion. Genom den kan både kårmedlemmar och andra studenter rapportera oegentligheter inom såväl kåren som skolan.

— Många kommer till kårledningen och berättar, men det måste finnas ett sätt att göra det anonymt. Funktionen har inte används ännu, men det är viktigt att det inom alla organisationer finns ett sätt att anonymt kunna rapportera om saker som är fel, säger Olivia Lind.

Kontakt med hållbara aktörer i näringslivet

Inför hösten hoppas Olivia Lind på många spännande diskussioner som driver kårens hållbarhetsarbete framåt. HHGS ska också arbeta för att skapa fler tillfällen där studenter kan få kontakt med hållbara aktörer inom näringslivet, i syfte att få inspiration, ett utökat nätverk och kanske arbetsmöjligheter.

—  Jag är oerhört stolt över allas engagemang när det gäller hållbarhet. Jag hoppas att vi kan rekrytera många nya medlemmar med nya tankar och idéer, och att vi kan erbjuda ännu fler hållbara möjligheter framöver, avslutar Olivia Lind.

 

Logotypen för HSC
Foto: HHGS

Text: Maria Norrström

HHGSs hållbarhetsorganisation

Handels Council for Sustainability (HCS)
Inrättades hösten 2020 och ansvarar för kårens hållbarhetsarbete. I HCS sitter bland annat representanter från föreningar, projekt och företag inom HHGS. Arbetet i HCS är både strategiskt (till exempel utformningen av den nya policyn och uppföljning av arbetet) och operativt (till exempel hantering av hållbarhetsdiplomeringen och att skapa möjligheter till kontakt med hållbara aktörer inom näringslivet). Genom HCS har de hållbarhetsintresserade i kårens många föreningar, projekt och bolag också fått ett forum där man kan diskutera och utbyta erfarenheter.

Handels Students for Sustainability (HaSS)
En förening inom HHGS. Startade 2012 och har som syfte att engagera, inspirera och utbilda studenter i frågor som gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Detta sker bland annat genom samarbete med företag och andra studentföreningar, föreläsningar om hållbarhet, workshops och evenemang. Ett årligt projekt är ”Enviro Travel”, där HaSS arrangerar studieresor, ofta utomlands.