Bild
De stöttar Göteborgs universitets studentfond.
De stöttar Göteborgs universitets studentfond. Från vänster i bild: Emil Berglind, vice kårordförande GUS, Malin Broberg, rektor från 1 juli 2023, Eva Wiberg, rektor 2017–30 juni 2023, Pam Fredman, rektor 2006–2017, Peter Larsson styrelseordförande, Elina Falsafi Tonekaboni, kårordförande GUS. Saknas på bilden gör Carl Bennet och Cecilia Schelin Seidegård – tidigare styrelseordförande.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Studentfond startar på rektor Eva Wibergs initiativ

Publicerad

För att stimulera studentlivet grundas nu Göteborgs universitets studentfond – ett initiativ av Eva Wiberg, rektor 2017–2023.

Studenter skapar nätverk för livet. Ett aktivt studentliv behöver inspirerande mötesplatser där nätverk kan frodas. Tanken är att goda idéer och sammanhang ska stöttas och samtidigt ska identiteten som student vid Göteborgs universitet stärkas.

− Studenterna har idéerna, tillsammans kan vi hjälpa till att förverkliga dem att stötta nya initiativ som skapar sammanhållning och inkludering, säger Eva Wiberg.

Några exempel kan vara konserter, sportevenemang, designmarknader, sociala evenemang, teater och studentspex.

Medel ur studentfonden delas ut i tre former

Studenter, studenternas föreningar och kårer kan söka medel ur studentfonden för att utveckla studiesociala aktiviteter. 

Ett nytt stipendium skapas: Eva Wibergs stipendium för studentliv och samverkan. Stipendier delas ut till initiativ med fokus på inkluderande och enande av universitetets studenter samt samverkan med omgivande samhälle och näringsliv.

Medel ur fonden kan också användas till initiativ som universitetet tar för att gynna det studiesociala studentlivet.

− En viktig drivkraft för mig har varit att stärka studentinflytandet vid universitetet. Jag vill fortsätta att göra vad jag kan för att stimulera studentlivet, även efter min tid som rektor, så att studenterna får ut mesta möjliga av sin tid här. Göteborg har stor potential som studentstad. Våra studenter ger syre åt staden och fyller den med liv, säger Eva Wiberg.

Studentkårerna vid Göteborgs universitet

Studentkårerna står på studenternas sida under hela deras studietid. Kårerna arbetar med att förbättra och kvalitetssäkra utbildningarna och hjälper studenter som behöver stöd. De verkar också för att berika tiden som student med allt från föreningsliv och events till arbetslivskontakter och studentrabatter.

Här finns fyra studentkårer: Göta studentkår, Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS), Handelshögskolans studentkår (HHGS) och Konstkåren. Göteborgs universitets studentkårer (GUS) är ett centralt samarbetsorgan för dessa. 

− Det saknas inte idéer hos oss studenter om hur studentlivet i Göteborg kan bli bättre, idéerna är fler än någonsin, säger Elina Falsafi Tonekaboni, ordförande vid Göteborgs universitets studentkårer.

Av: Carina Elmäng

Göteborgs universitets studentfond

Studentfonden administreras av Göteborgs universitet som en donation. Den stöttas av två tidigare samt nuvarande styrelseordförande, tidigare, nuvarande och kommande rektorer och Göteborgs universitets studentkårers styrelse.

De stöttar Studentfonden

  • Eva Wiberg, rektor 1 juli 2017–30 juni 2023
  • Malin Broberg, rektor från 1 juli 2023
  • Pam Fredman, rektor 2006–2017
  • Peter Larsson, styrelseordförande vid Göteborgs universitet
  • Cecilia Schelin Seidegård, tidigare styrelseordförande  
  • Carl Bennet, tidigare styrelseordförande, genom Carl Bennet AB.
  • Elina Falsafi Tonekaboni, kårordförande GUS
  • Emil Berglind, vice kårordförande GUS

Läs mer: