Länkstig

Studenter vann uppsatspris inom finans och hållbarhet

Publicerad

Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet delades i år ut till handelshögskolestudenterna Julia Bjerkesjö Dahlberg och Ellen Österlund.

Bild
Studenter som tagit examen
Ellen och Julia, som firar sin examen från Handelshögskolan.

Ellens och Julias uppsats handlade om hur nudging kan främja hållbara premiepensionsplaceringar.  De skrev uppsatsen under sin kandidattermin på ekonomprogrammet, med finansiell ekonomi som huvudområde. 

Vad betyder uppsatspriset för er? 

- Uppsatspriset betyder enormt mycket för oss. Det är som ett kvitto på all den tid och energi vi har lagt ner, inte bara på uppsatsarbetet i sig utan under hela studietiden. Att det dessutom är en av de största "aktörerna" inom pensionsplacering, Andra AP-fonden, som har valt ut vårt arbete till det vinnande bidraget gör det extra stort för oss. 

Vad tar ni främst med er från arbetet med uppsatsen? 

- Först och främst är resultatet av vår studie en oerhört intressant insikt som har väckt många tankar hos oss kring hur vi kan påverkas vid beslutsfattande. Vår slutsats kan komma att bidra till att vända trenden för pensionsplaceringar till det hållbara, vilket är otroligt! Vidare tar vi givetvis även med oss vikten av ett gott samarbete vid ett projekt likt detta, vilket gör hela processen till betydligt mycket mer än "bara" en uppsats.

Vad har ni för mål i framtiden vad gäller studier och jobb? 

- Ingen av oss vet i nuläget precis var vi vill arbeta i framtiden, men vi är båda två helt övertygade om att vi vill kunna se ett högre syfte med vårt arbete i framtiden. Precis som med uppsatsstudien är det viktigt för oss båda att bidra till samhället på ett eller annat sätt. Vi vill hitta något som vi brinner lite extra för och utvecklas där, återstår bara att lista ut inom vilken bransch det blir. 

Andra AP-fondens motivering

"Det är en tydlig och välskriven uppsats på ett intressant och viktigt ämne. Genom en ekonometrisk studie på ett dataunderlag som författarna själva samlat in via en enkät illustrerar uppsatsen hur nudging kan verka för att främja hållbara placeringar hos individer som väljer fonder för pensionssparande."

Läs uppsatsen

Kan nudging främja hållbara premiepensionsplaceringar?

 

Mer om Andra AP-fondens uppsatspris inom finans och hållbarhet

Uppsatspriset på 20 000 kr delas ut av Andra AP-fonden årligen och syftar till att uppmuntra studenter att skriva uppsatser inom finans och hållbarhet. Priset kan sökas av studenter på Göteborgs universitet och Chalmers som fått VG på sina uppsatser.