Bild
Palmhuset i Trädgårdsföreningen, foto.
Trädgårdsföreningen grundades år 1842 och är en av Sveriges äldsta offentliga parker.
Foto: Lena Lindell/Pixabay
Länkstig

Studenter designar visningsträdgårdar i Trädgårdsföreningen

Publicerad

Går det att gestalta miljonprogrammet med växtlighet och hur kan man skapa en levande grön lärobok? Det är frågor som studenterna på programmet trädgårdens och landskapsvårdens hantverk arbetat med när de tagit fram visningsträdgårdar till utställningen 400 gröna år i Trädgårdsföreningen. Utställningen öppnar i juni 2023.

Bild
Skogsmiljö med flerfamiljshus i bakgrunden, foto.
Höghusen på Dragspelsgatan i Västra Frölunda i Göteborg.
Foto: Mangan02, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Studenter på programmet trädgårdens och landskapsvårdens hantverk har haft i uppdrag att designa tio visningsträdgårdar med olika teman till den kommande trädgårdshistoriska utställningen 400 gröna år. Några teman som planeras är folkhemmets trädgård, klosterträdgården, miljonprogrammets planteringar och den botaniska trädgården. Visningsträdgårdarna kommer att anläggas på Palmhusmattan i Trädgårdsföreningen och öppnar för besök juni. Utställningen är en del av Göteborgs jubileumssatsningar under 2023 och aktiviteter som utforskar stadens gröna platser pågår hela året.  

Windy Vargas och Ellen Romach har arbetat med temat miljonprogrammet och har undersökt hur förutsättningarna för den gröna miljön såg ut på 1960- och 1970-talen, vad syftet var kring planteringarna och vad som står kvar idag.  

Bild
Tre personer mäter på ett golv, foto.
Sofia Kling Isernias, Jonathan Lindfors och Martin Edlund mäter upp planteringens yta för att kunna visualisera visningsträdgården.
Foto: Evelina Assarsson

– Det fanns tydliga ramar för planteringarna i miljonprogrammen, det kunde handla om valet av växter som skulle vara lättskötta och extra tåliga. Växtligheten användes för att avgränsa olika ytors funktioner från varandra och stickiga buskar planterades för att barnen i området inte skulle leka och trampa i planteringarna, berättar Windy. 

–  I vår visningsträdgård kommer vi begränsa oss till ölandstok, en och norskspirea för att visa det avgränsade utbudet av växtmaterial som är vanligt på miljonprogramsområdena, säger Ellen. 

Bild
Ritning över Botaniska trädgården i Uppsala.
Botaniska trädgården i Uppsala.
Foto: Finn, Emil L:son/ Upplandsmuseet

I Sofia Kling Isernias arbetsgrupp är uppdraget att gestalta en botanisk trädgård från mitten av 15- och 1600-talet. Botaniska trädgårdar hade, då liksom nu, samlingar av levande växter i syfte att bevara, visa och folkbilda liksom för utbildnings- och forskningsändamål. För att visualisera planteringen har gruppen tejpat upp ytan på golvet utanför föreläsningssalen. 

– Vi planerar att sätta en stor agaveplanta i en massiv terracotta kruka som ett blickfång i mitten och kommer plantera bland annat lavendel, iris, rosmarin och läkeväxter runt om i trädgården. Målet är att skapa en levande grön lärobok som besökarna kan gå runt i, berättar Sofia.  

Text: Evelina Assarsson

Faktaruta

Trädgårdshistoria ingår i utbildningen  
I programmet trädgårdens och landskapsvårdens hantverk får studenter lära dig om trädgårdshistoria, svensk hortikulturhistoria och svenska trädgårdsmiljöers relation till europeiska trädgårdars och parkers utveckling. Studenterna på programmet får också lära dig om olika växtmaterial under olika tidsperioder och får träna på att känna igen och beskriva de särdrag som karaktäriserar historiska anläggningar.  

Läs om programmet

400 gröna år
Utställningen 400 gröna år berättar om Göteborgs gröna historia.

Läs om utställningen