Länkstig

Student tog hem miljöpris på Hack for Sweden 2019

Att sammanlänka miljöutmaningen med vår egen bakgård genom en lärorik grundvatten-app. Det var idén som gav Adelric Wong and hans lag priset “Green Award” på Hack for Sweden 2019 i Stockholm den 4–6 april.

Det vinnande laget av Green Award på Open Hack Sweden 2019

– Jag är fortfarande förvånad och överväldigad av att vår idé vann. Den ansträngning och engagemang som vi lade ner i att utarbeta idén har burit frukt, säger Adelric Wong, student på kandidatprogrammet Software Engineering and Management vid Göteborgs universitet.

Över 500 personer från akademi, företag och offentlig sektor deltog i Hack for Sweden den 4–6 april med ett gemensamt syfte: att ta fram verktyg som kan vara till nytta för samhället. Arton studenter från Software Engineering and Management kunde delta I hackatonet tack vare ett stort engagemang från studentföreningen Ctrl-Alt-Team (CAT) och programmets lärare Fransisco Gomes, vid institutionen för data- och informationsteknik.

– Att vara med på ett hackaton ger nya perspektiv och tankesätt. Dessutom får du praktisk erfarenhet, och möjlighet till ovärderligt nätverkande. Man vet aldrig när man behöver de kontakterna igen, säger Adelric Wong.

Den övergripande ramen för Hack for Sweden är Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål. Årets hackathon fokuserade på hållbarhet och att ta fram verktyg för samhällets bästa. De sex priskategorierna var Mobility, Green, Education and Science, Job, Business och Health. Adelric Wongs lag, VATTN, tog hem priset “Green Award” med sin idé för en lärorik applikation som visade grundvattennivån. Appen kan användas för vattenberedskap både för hushåll och inom näringsliv och jordbruk. Den är särskilt relevant i Sverige eftersom de flesta hushållen hämtar sitt vatten ur brunnar under sommaren.

Som ett av vinnarlagen tilldelades VATTN 30 000 kronor och är inbjudna till Almedalen den 5 juli där de får presentera hur långt de har kommit med att förverkliga sin vinnande lösning.

Studenterna från Software Engineering and Management som deltog på Hack for Sweden 2019. Foto: Hannah Maltkvist och Adelric Wong/Ctrl-Alt-Team

Studenterna från Software Engineering and Management som deltog på Hack for Sweden 2019. Foto: Hannah Maltkvist och Adelric Wong/Ctrl-Alt-Team.