Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En grupp studenter som har laboration
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Stort intresse för att bli sjuksköterska, läkare och tandläkare

Publicerad

Söktrycket till många av Sahlgrenska akademins utbildningar ökade kraftigt i år jämfört med förra året. De som i första hand sökt utbildningarna till läkare, sjuksköterska och tandläkare har ökat med över 30 procent.

På nationell nivå visar sammanställningen från Universitets- och högskolerådet (UHR) att vårdutbildningar i hela landet lockat fler sökande, och att den största ökningen skett bland ungdomar under 20 år. I den åldersgruppen har nu 28 procent fler sökt högre utbildning i Sverige jämfört med för ett år sedan.

Glädjande ökning

För Sahlgrenska akademin rör det sig om en ovanligt stor ökning av sökande. Nästan alla utbildningar ökar, och ökningen ligger på mellan 16 och 40 procent. Vicedekan Silvana Naredi menar att det är glädjande men inte förvånande:
- Vi hade förväntat oss ett ökat söktryck med tanke på att landet är på väg in i en lågkonjunktur. De rådande omständigheterna innebär ju också att många som nu slutar gymnasiet inte har möjlighet att ge sig ut och resa eller ta jobb som många annars gärna gör efter studenten.

Många som söker utbildningarna gör det också för att de vill vara samhället till nytta, tror Annelie Hyllner, utbildningschef på Sahlgrenska akademins fakultetskansli:
- Smittspridningen har satt fokus på det viktiga arbete som man kan göra med en examen inom ett vårdyrke, och jag tror att många drivs av en stark vilja att få hjälpa till.

Nya studentkullar

Det kraftigt ökade söktrycket behöver dock inte betyda att meritvärdena ökar lika mycket. Vilka poäng som krävts i de olika kvoterna för att bli antagen blir känt senare i sommar, när reservintaget är avslutat. Men sammansättningen i studentkullarna kan mycket väl påverkas när nu antalet förstahandssökande ökar med 35 procent till både läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet, och med 32 procent till tandläkarprogrammet:

- Vi hoppas att de studenter som vi tar in nu i höst stannar kvar på utbildningarna i högre utsträckning, och att fler av dem tar sin examen. Men det får de närmsta åren utvisa, säger Silvana Naredi.

Dubbelt så många vill läsa smittskydd

Störst procentuell ökning av antalet förstahandssökande ses dock för det nystartade magisterprogrammet i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien som ökar med hundra procent. Programmet ges i höst för andra gången vid Sahlgrenska akademin, och antalet förstahandssökanden har dubblerats från 29 till 60 inför höstens utbildning. Programmet kommer att anta cirka 35 studenter från de nordiska länderna.

Innan antagningsomgången avslutats intervjuades Annelie Ringblom, som är universitetsadjunkt och utbildningsansvarig för magisterprogrammet i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien. Hon konstaterade då att spridningen av coronaviruset över en hel värld varit en ögonöppnare för många om hur sårbart hela samhället är för ett litet virus:
– Många känner behov av att förstå hur människan och mikroorganismerna lever i samma värld och hur vi ska undgå att drabbas av samhällsfarliga sjukdomar, sade hon i intervjun som gjordes av Göteborgs universitet för några veckor sedan.

Även antalet sökande till det biomedicinska analytikerprogrammet ökade med drygt 30 procent, men det antal som sökte utbildningen i första hand låg på ungefär samma nivå som förra året.

Frågetecken för internationella studenter

De båda mastersprogrammen i folkhälsovetenskap, med inriktning mot jämlik hälsa respektive hälsoekonomi hade en mycket stark ökning av antalet förstahandssökande (39 respektive 42 procent). Det totala antalet sökande som vill läsa en master i global hälsa ökade med 25 procent.
– Våra internationella masterprogram har många studenter från andra delar av världen, och just nu vet vi inte i vilken utsträckning de kommer att kunna ta sig till Sverige för att studera. Vi är med i diskussioner med andra lärosäten som hur frågan ska hanteras. Än så länge har vi sagt att de inledande kurserna i höst kommer att ges som distansundervisning, och att vi ska följa utvecklingen i världen, säger Silvana Naredi.