Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stort genomslag för migrationsforskningen på Göteborgs universitet

Publicerad

Inte mindre än nio nya forskningsprojekt om migration och integration från Göteborgs universitet har beviljats medel i Fortes och Vetenskapsrådets utlysningar. Särskilt glada är vi förstås åt det stora bidrag på 17 660 000 kronor Centrum för Global Migration fått för att skapa en forskningsmiljö kring migration och integration.

Göteborgs universitet har fått stort genomslag jämfört med Sveriges övriga universitet vad gäller migrationsrelaterad forskning i årets utlysningar från Forte och Vetenskapsrådet (VR). CGM har under året aktivt arbetat med att skapa mötesplatser och uppmuntra samarbeten mellan migrationsforskare på universitetet över disciplingränserna, bland annat genom att hålla särskilda ansökningsworkshoppar.

- Att vi fått så många beviljade migrations- och integrationsforskningsprojekt på Göteborgs universitet, och särskilt att så många av dem är tvärvetenskapliga ser vi som ett gott betyg för det arbete vi gjort på CGM med att underlätta samarbeten mellan migrationsforskare på universitetet, säger Andrea Spehar, föreståndare på CGM.

Forskningsmiljö inom migration och integration

VR har också fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljöer inom migration och integration. Av 38 ansökningar har fyra fått medel, varav ett vid Göteborgs universitet.

Nästan 18 miljoner tillfaller CGM genom Andrea Spehar och forskningsmiljön Refugee Migration and Cities: Social Institutions, Political Governance and Integration in Jordan, Turkey and Sweden (SIPGI).
– Anslaget ger oss en bra förutsättning att skapa långsiktighet och att ytterligare stimulera de tvärvetenskapliga och ämnesövergripande samarbetena inom migrationsrelaterad forskning på Göteborgs universitet och internationellt, säger Andrea Spehar.

Läs intervjun med Andrea Spehar om forskningsmiljöprojektet.

Beviljade migrations- och integrationsforskningsprojekt

Projekten nedan har blivit beviljade medel från Vetenskapsrådets (VR) utlysningar inom Humaniora och samhällsvetenskap och i Utbildningsvetenskap samt Fortes årliga öppna utlysning 2018. Du hittar mer information om varje projekt (där sådan finns) och vilka övriga forskare som ingår genom att klicka på titeln.

Bidrag till forskningsmiljö migration och integration, VR

Andrea Spehar, docent, föreståndare Centrum för Global migration (CGM)
Refugee Migration and Cities: Social Institutions, Political Governance and Integration in Jordan, Turkey and Sweden (SIPGI)
17 660 000 kronor

Humaniora och samhällsvetenskap, VR

Johan Järlehed, docent, institutionen för språk och litteraturer
Språkets roll i segregations- och gentrifieringsprocesser: språkliga landskap i Göteborg
5 760 000 kronor

Sebastian Lundmark, forskare, SOM-institutet
Ett projekt för utvecklandet av nya interventioner för att minska svarsbortfallet i frågeundersökningar bland invandrare, socialt utsatta grupper, och bland personer som bor i utanförskapsområden
3 000 000 kronor

Oksana Shmulyar Gréen, universitetslektor, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Var hör jag till och vilka bryr jag mig om? Upplevelser av mobilitet, omsorgsrelationer och tillhörighet bland barn till östeuropeiska EU arbetskraftsmigranter i Sverige
4 250 000 kronor

Utbildningsvetenskap, VR

Tommaso Milani, professor, institutionen för svenska språket
Medborgar- och demokratifostran för vuxna nyanlända migranter? En policy-etnografisk studie av samhällsorientering i tre storstadskommuner
5 899 111 kronor

Elisabet Öhrn, professor, institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Utbildning och integration av unga nyanlända på landsbygden
5 991 000 kronor

Årliga öppna utlysningen 2018, Forte

Ingrid Höjer, professor, institutionen för socialt arbete
Transnationella barndomar. Om barns och ungas relationskapande efter återförening med migrerande föräldrar från Polen och Rumänien
4 030 000 kronor

Gabriella Elgenius, docent, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Civilsamhällets roll för arbetsmarknadsdeltagande i mångkulturella områden: En jämförande studie av Sverige och Storbritannien
3 530 000 kronor

Anja K Franck, universitetslektor, institutionen för Globala Studier
Arbetstillstånd, tillfälliga uppehållstillstånd och utvisningshot: En undersökning av asylsökandes manöverutrymme på den svenska arbetsmarknaden
3 030 000 kronor

Mer information om resultatet för Vetenskapsrådets utlysning i humaniora och samhällsvetenskap

Mer information om resultatet för Vetenskapsrådets utlysning i utbildningsvetenskap

Mer information om resultatet för Fortes årliga öppna utlysning 2018