Bild
Man spelar padel
Foto: iStock
Länkstig

Stor risk för ögonskador vid padel

Publicerad

Flera ögonkliniker runt om i landet ser en ökning av ögonskador relaterade till padel. I en artikel i Läkartidningen konstaterar ögonforskare knutna till Göteborgs universitet att padel är en potentiell högrisksport för ögonskador, och att det är en bra idé att använda skyddsglasögon.

Bollsporter är ofta förknippade med en ökad risk för ögonskador, och risken verkar vara ännu större vid padel.

Bild
porträtt Gunnar Jakobsson
Gunnar Jakobsson
Foto: Thomas Bergh, Ögonkliniken Mölndal/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

– Bollen har en vikt på cirka 50 gram, och en storlek som motsvarar ögonhålans öppning. Bollhastigheten är hög, och kan vid en smash bli uppemot 130 km/h. Bollens studsegenskaper ger också ganska svårbedömda rekyler, vilket sannolikt ökar risken för att ögonen kan skadas, säger Gunnar Jakobsson, ögonforskare vid Göteborgs universitet och överläkare på ögonkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Allvarliga skador är sällsynta

De flesta ögonskador som uppstår vid padel är relativt lindriga, till exempel mindre blödningar inne i ögat som inte behöver opereras, men det har också rapporterats om enstaka allvarliga fall där spelare fått en bestående synnedsättning. Vid svår skada finns risk för blindhet. I artikeln i Läkartidningen beskriver Gunnar Jakobsson och hans kollega Catharina Thörnland tre fall där personer skadat ögonen under padelspel. Även om deras skador var måttliga behövde de alla opereras för att bli bättre.

Skydda ögonen

Eftersom padel är en potentiell högrisksport för ögonskador är det en bra idé att spela med skyddsglasögon. Flera vetenskapliga studier visar att skyddsglasögon, eller annat ögonskydd som visir eller galler, är det mest effektiva sättet att undvika ögonskador vid riskfyllda sporter. Risken för ögonskador minskar med upp till 90 procent om skydd används på rätt sätt.

Gunnar Jakobsson drar en parallell till innebandy, som också ökade snabbt i popularitet under 1990-talet:

– Innebandy blev under en period den sport som orsakade flest ögonskador. Tack vare införandet av obligatoriska skyddsglasögon på barn- och juniornivå och starka rekommendationer för seniora spelare har ögonskador bland innebandyspelare minskat, säger han.

Läkartidningen: Ögonskador vid padelspel ökar – önskvärt med skyddsglasögon