Bild
Leora Bar-el
Foto: Göteborgs Stadsbibliotek
Länkstig

"Språklig mångfald är en nyckel till att förstå det mänskliga sinnet"

Publicerad

Leora Bar-el är professor i lingvistik vid University of Montana i USA. Under en vecka i oktober gästar hon Institutionen för språk och litteraturer. Den 10 oktober föreläste hon på Stadsbiblioteket i Göteborg om språklig mångfald.

Du är professor i lingvistik – hur väcktes ditt intresse för det forskningsområdet?

– Även om jag växte upp i en flerspråkig familj så hade jag aldrig hört talas om lingvistik förrän mitt första år på universitetet. Då läste jag igenom kurskatalogen och hittade en introduktion till lingvistik. Det lät fascinerande. Jag gick kursen och sedan var jag fast. Det förändrade mitt sätt att se på världen!

Din gästföreläsning har titeln "Att skingra myter om språk – varför vi behöver språklig mångfald". Vad skulle säga är de största hoten mot språklig mångfald idag?

– Det är svårt att svara kortfattat på den frågan, men jag gör ett försök … Talare av dominerande språk och dialekter sätter ofta press på de som har mindre dominerande språk eller dialekter. Men det är en missuppfattning att ett språk bara kan blomstra på bekostnad av ett annat. Faktum är att språk kan frodas vid sidan av varandra! 

Leora Bar-el
Leora Bar-el föreläste på Stadsbiblioteket.
Foto: Janna Roosch

Varför är den språkliga mångfalden så viktig?

– Av så många anledningar! För talare och samhällen är språk en form av identitet, så att minska den språkliga mångfalden är att minska en del av vem någon är. Det är därför språk skyddas av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. För lingvister utgör språklig mångfald en nyckel till att förstå det mänskliga sinnet! Och som lingvisten David Crystal uttrycker det: "Om mångfald är en förutsättning för en framgångsrik mänsklighet, då är bevarandet av språklig mångfald väsentligt, för språket är centralt för vad det innebär att vara människa."

Vad kan man göra för att skydda den språkliga mångfalden?

– Många grupper och samhällen runt om i världen arbetar outtröttligt med att återföra utrotningshotade språk till regelbunden användning. Hotade språk dokumenteras, ibland i samarbete med forskare, genom att spela in de talare, ofta äldre, som finns kvar. Men egentligen kan alla hjälpa till att skydda den språkliga mångfalden genom att lära sig mer om den och förändra vår attityd om mångfald.
 

Av Janna Roosch