Länkstig

Språkbanken blir nationell

Publicerad

Språkbanken har tilldelats sammanlagt 210 miljoner kronor för att under 7 år vidareutveckla sin verksamhet i en ny nationell infrastruktur för forskning i språkteknologi, språkvetenskap samt andra ämnesområden som bedriver forskning baserad på språkliga data.
– Samtidigt omvandlas vi till ett konsortium med tre huvudparter, där Göteborgs universitet blir samordnare, förklarar föreståndaren Lars Borin.

Lars Borin

Konsortiet består av Språkbanken vid GU, Talteknologi vid KTH samt Språkrådet (Institutet för språk och folkminnen). Även SWE-CLARIN, som tillgängliggör språkteknologiska verktyg inom främst humaniora och samhällsvetenskap, ingår som en mindre del, där ytterligare 7 universitet och myndigheter medverkar.

– Göteborgs universitet, som har forskat om språkteknologi i ett halvsekel, är främst bland svenska lärosäten inom området, förklarar Lars Borin, professor i språkvetenskaplig databehandling. Det är alltså ingen slump att det är vi som fått uppdraget att leda konsortiet.

Samhällspolitiska hänsynstaganden

Konsortiet är unikt på så sätt att det även kommer att hantera samhällspolitiska hänsynstaganden om vad Sverige vill med sin språkpolitik.

– Språkrådet påpekar att mycket av det vi gör nu, exempelvis om vi accepterar att viss information bara finns på engelska, kommer att påverka svenska språkets funktion i vår digitala samtid.

Samverkan med KTH kommer bland annat att handla om att hitta en närmare koppling mellan skrift och tal samt om forskning på språk i olika medier.

– En väsentlig del av all information som produceras i samhället förmedlas ju i text eller tal, påpekar Lars Borin. Ett exempel på material som går att undersöka med så kallad data mining är medicinska journaler. Genom att gå igenom kanske 10 000 journaler kan en forskare upptäcka nya saker som inte uppmärksammats tidigare, som att en viss biverkan hänger samman med ett visst preparat. För att den här typen av undersökningar ska fungera är det förstås viktigt att ha verktyg som förstår texter på svenska.

Språkbankens budget kommer nu att bli hela tre gånger så stor, vilket visar att Vetenskapsrådet verkligen insett betydelsen av att svensk språkteknologi håller fortsatt hög nivå.

Fakta

Språkbanken bildar ett konsortium tillsammans med talteknologi på KTH samt Institutet för språk och folkminnen och sju andra lärosäten och myndigheter. Nya nationella Språkbanken kommer att under 7 år finansieras med 210 miljoner kronor, hälften från Vetenskapsrådet, hälften från de medverkande myndigheterna.

Text: Eva Lundgren
Bild: Johan Wingborg

Artikeln publicerades ursprungligen i GU Journalen, nummer 1 2018