Bild
Bild på bokomslaget
Länkstig

Spänt läge när koloniala köpmän utökade handeln bortom det brittiska imperiet

Publicerad

Under 1700-talet ökade efterfrågan på amerikanska varor. Köpmän vid de koloniala hamnarna i Boston, New York och Philadelphia utvecklade stora, globala nätverk av maritim handel och utbyte. Detta skapade spänningar mellan köpmännen och det brittiska imperiet, som ville begränsa amerikansk handel till att gälla bara inom det brittiska imperiets gränser. Spänningarna skapade grunden till den amerikanska revolutionen.

Jeremy Land, som är postdoktor i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har i boken är Colonial Ports, Global Trade, and the Roots of the American Revolution (1700 — 1776) utforskat betydelsen av global sjöfartshandel för de brittisk-amerikanska hamnarna i Boston, New York och Philadelphia. Han visar att dessa tre hamnar fungerade som ett regionalt hamnkomplex som blev en väsentlig del av 1700-talets atlantiska och globala maritima ekonomier.

Foto på Jeremy Land
Jeremy Land ​

- Ännu viktigare är att dessa tre städer skapade och utökade sina handelsnätverk bortom det brittiska imperiets nominella gränser, vilket var tekniskt olagligt enligt Storbritanniens merkantilistiska politik, berättar Jeremy Land.

Bild
Foto på bokomslaget

Det brittiska imperiet gjorde dock inte tillräckligt med ansträngningar för att driva igenom sin merkantilistiska vision. Inte på grund av brist på vilja, utan snarare av brist på statlig kapacitet. Som ett resultat bestod en stor del av de maritima ekonomierna i de tre hamnarna av smuggling.

- Smugglare och olaglig handel spelar en stor roll i historien, och i boken tar jag upp flera anekdotiska exempel och berättelser om både öppen och hemlig olaglig handel, säger Jeremy Land.

Den olagliga handeln skapade betydande spänningar mellan imperialistiska tjänstemän och koloniala undersåtar. Dessa spänningar bröt ut i politiska stridigheter och så småningom våld under 1760-talet och början av 1770-talet när Storbritannien äntligen började tillämpa sina regler mera allmänt. Denna konflikt var en av orsakerna till den amerikanska revolutionen som startade 1776.

Fakta och mer information

Om boken: Bokens titel är Colonial Ports, Global Trade, and the Roots of the American Revolution (1700 — 1776) och är baserad på tusentals arkivdokument och reviderade sammanställningar av befintligt material för att skapa en analytisk berättelse om 1700-talets koloniala Amerika.

Länk till boken: https://brill.com/display/title/64597?rskey=B9BZyD&result=4

Merkantilism: Merkantilism är ett samlingsnamn på de ekonomiska idéer som dominerade i Europa under 1600-talet fram till 1800-talet. Den merkantilistiska läran kan sammanfattas med tron på att handel endast medförde vinst för den ene och förlust för den andre. Enligt detta tankesätt skulle man sälja dyrt och köpa billigt. Staten skulle därför helst importera så lite varor som möjligt och fylla på statskassan genom export.