Länkstig

Spanska tidningar beskrev Lagerlöf som moderlig och traditionell

Hon kallades för ”mormor” och sågs som en person som förmedlade ”den skandinaviska rasens” särdrag. Forskning från Göteborgs universitet visar hur spanska tidskrifter beskrev Selma Lagerlöf efter att hon mottagit Nobelpriset 1909.

Det var i samband med att Selma Lagerlöf tilldelades Nobelpriset som hon blev känd för allmänheten i Spanien och började recenseras i tidningar där. Litteraturvetaren Jenny Bergenmar har studerat hur spansk press, främst kulturtidskrifter, skrev om Lagerlöf vid den här tiden.

Bilden av det nordiskaporträtt jenny bergenmar

Det handlar mycket om bilden av det nordiska: om nordiska landskap, klimat och människor.

– Rent kulturellt uppfattades skandinaver som härdade av klimatet, inte lika förfinade, men väldigt naturliga och ursprungliga, säger Jenny Bergenmar.

Kärlek till hembygden

Bilden av det traditionellt svenska och nordiska går igen i de spanska tidningarna, men det handlar också om Lagerlöf som person.

– Det framkommer att hon är ödmjuk, lever ett tillbakadraget liv och inte aspirerar på kändisskap. Hon bor i sin hembygd och har en kärlek till den. I något sammanhang kallar man henne "abuela", "mormor".

Tillbakablickande författarskap

Selma Lagerlöf blir en representant för något autentiskt och traditionellt, hennes författarskap ses som tillbakablickande snarare än något förnyande.

– På ett Nobelporträtt från 1910, bland alla målningar på män i kostym, presenteras Lagerlöf med ett fotografi där hon och hennes mamma sitter utanför hemmet i Falun. Hon framställs inte som en farlig, ny, intellektuell kvinna utan snarare som ödmjuk och moderlig.

Förebild som framgångsrik kvinna

Samtidigt kopplas hon samman med andra framgångsrika kvinnor, till exempel när hon 1914 blir invald i Svenska Akademien. Då blir hon ett argument för att spanska kvinnor också ska kunna ta sig fram.

– Som just kvinnlig författare ses hon som progressiv, även om man menade att hennes litteratur inspirerades av gamla sägner och muntliga traditioner.

Förmedlade "rasens särdrag"porträtt selma lagerlöf

En sak i materialet förvånar Jenny Bergenmar, och det är att de spanska tidningarna så ofta tar upp rasfrågan.

– Man pratar väldigt mycket om ras, "la rasa escandinava" och ser Lagerlöf som en person som förmedlar den rasens särdrag och kopplar så starkt till hembygden och landsbygden. I Sverige kopplar man henne till nation och inte till ras.

Nils Holgersson i spanska skolor

Något enormt genomslag fick Selma Lagerlöf aldrig i Spanien. Det troliga är att hon främst lästes av författare och andra särskilt litteraturintresserade.

– Däremot vet vi att Nils Holgerssons underbara resa har använts som litteratur i spanska skolor. Men det kan inte jämföras med Tyskland, där hon var en väldigt populär författare. Tyskland ligger närmare Sverige, och på flera sätt är avståndet längre till de sydeuropeiska länderna med romanska språk.

Kontakt:
Jenny Bergenmar, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, tel: 031-786 5223, 0702-83 4458, e-post: jenny.bergenmar@lir.gu.se

Bild på Selma Lagerlöf: A. Blomberg, Stockholm / Mårbackastiftelsens arkiv.