Länkstig

Session under FN-konferens om verktyg för att analysera fattigdom, klimat och miljöförändringar

Publicerad

Verktygen kan bidra till att lösa vår tids största utmaning: att säkerställa förbättrade levnadsförhållanden samtidigt som vi skyddar och förbättrar miljön, enligt professor Björn Halleröd.

Parallellt med FN:s generalförsamlings möte i september pågår forskningskonferensen UN Science Summit med fokus på hur vetenskapen kan bidra till att uppnå FN:s utvecklingsmål till 2030. En av sessionerna under Sciences Summit handlar om ”Advanced Tools for Analyzing Poverty, Klimat- och miljöförändringar”.

Sessionen fokuserar på: 

  • Hur man kan förbättra storskalig mätningen av fattigdom för att skapa globalt jämförbara åtgärder.
  • Hur man kan utnyttja framstegen inom satellitbaserad informationsinhämtning för att analysera fattigdom, levnadsförhållanden och miljöutmaningar.
  • Hur man kan kombinera storskalig undersökningsdata och satellitdata för att bättre förstå orsaker och konsekvenser av fattigdom och miljöutmaningar som dagens samhällen står inför.

En av dem som leder sessionen är Björn Halleröd, professor i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Mer utförligt nyhet om sessionen på vår internationella webbsajt. 

Mer om UN Science Summit på konferensens sida.