Länkstig

Så kan scenkonst skildra ungas brist på delaktighet i samhället

Publicerad

Hur kan scenkonst vara ett sätt att arbeta med synen på barn och unga och deras plats i samhället? Det undersöks i en avhandling som fokuserat på tre uppsättningar på Backa Teater.

Bild
Sandra Grehn
Sandra Grehn.

Backa Teater har sedan 1978 varit Göteborgs Stadsteaters barn- och ungdomsscen och ofta har det scenkonstnärliga arbetet baserats på samtida dokumentärt material och nära samarbeten med den unga målgruppen.

Sandra Grehn har i sin avhandling i litteraturvetenskap undersökt hur Backa Teater, i tre uppsättningar som spelades mellan 2009 och 2012, på olika sätt fångar upp vanliga sätt att förstå barn och unga och deras plats i det svenska samhället samtidigt som scenkonstens form problematiserar synen på barn och unga. Avhandlingen fokuserar på hur Backa Teater har arbetat scenkonstnärligt genom rollbesättning, dramaturgi, regi och scenografi/rum för att öppna upp nya perspektiv.

– Jag visar hur scenkonst kan vara ett medvetet sätt att arbeta med såväl vuxnas som ungas föreställningar om barn och unga och på så vis bidra till både den scenkonstnärliga och akademiska diskussionen om barn- och ungdomsteater, såväl nationellt som internationellt.

Samma men olika världar

Bild
Bild från föreställningen Lille kung Mattias
Laurence Plumridge, Rasmus Lindgren, Lars Väringer, Ulf Rönnerstrand, Gunilla Johansson, Rolf Holmgren, Maria Hedborg, Ylva Olaison med flera i Backa Teaters föreställning Lille kung Mattias.
Foto: Ola Kjelbye

I Lille kung Mattias i regi av Mattias Andersson iscensätts till exempel hur vuxenvärlden ofta utgår från att barn inte kan eller bör involveras som fullvärdiga demokratiska medborgare. Senare bjuds barnen i publiken upp på scen för att diskutera och rösta fram Sveriges budget.

I Gangs of Gothenburg, också i regi av Mattias Andersson, problematiseras medias bild av unga gängmedlemmar då bland annat den vuxna vita blicken på den unga gängmedlemmen iscensätts.

Bild
Bild från Backa Teaters föreställning 5boys.com.
Bild från Backa Teaters föreställning 5boys.com.
Foto: Ola Kjelbye

5boys.com i regi av Anja Suša iscensätter fem pojkars lek och den hårfina gräns som avgör vad som är acceptabelt för en pojke att göra och säga för att leva upp till omgivningens förväntningar, samtidigt som pojkarna kopplas till andra sammanhang där deras längtan till andra sätt att vara och leva glimtar fram.

– Styrkan i Backa Teaters scenkonst ligger i att barnens och de vuxnas världar presenteras som sammantvinnade och som existerande i en beroendeställning då barn och ungas verklighet också inrymmer vuxenvärldens utsagor, existentiella frågor, socioekonomiska förutsättningar och maktstrukturer, säger Sandra Grehn.

– Barn och vuxna lever i samma världar, men samtidigt i helt olika. Det är spännande att Backa Teater lyfter fram detta och använder scenkonstens mångfacetterade form för att undersöka vilken plats barn och unga skulle kunna ha i det svenska samhället.

Avhandlingen Dom stökar och bråkar och kastar sten. Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com försvarades vid en disputation den 8 maj.

Länk till avhandling

Kontakt:
Sandra Grehn, tel: 0704-071459, e-post: sandra.grehn@lir.gu.se