Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rivningen av tegelhusen har börjat

Publicerad

En ny byggnad kommer att ersätta de befintliga tegelbyggnaderna i Handelshögskolans kvarter på Vasagatan 1. Rivningen av tegelbyggnaderna inleddes i går och den nya byggnaden planeras stå klar 2024.

Grävskopa river del av Handelshögskolan

Med det nya huset, och kommande ombyggnationer i befintliga lokaler, vill Handelshögskolan skapa en funktionell, flexibel och attraktiv lärandemiljö i internationell framkant, där forskning och utbildning kan utvecklas för att möta samhällets behov, och där medarbetare och studenter trivs och känner lust att vara och verka. Här skall finns plats för expanderande forskning, ny pedagogik, och givande möten mellan olika aktörer. Nybygget gör det också möjligt att samla hela Handelshögskolans verksamhet på en adress.

Den nya byggnaden kommer att ha en entré till den kommande Station Haga, vilket gör Handelshögskolan till en än tydligare del av staden, med förbättrade pendlingsmöjligheter för studenter och anställda.

Under byggperioden fram till 2024 kommer verksamheten på Handelshögskolan att fortgå i stort sett som vanligt, men det går inte att bygga ett nytt hus utan att den pågående verksamheten påverkas alls. Projekt kommer oundvikligen att leda till störningar, t ex buller, som Handelshögskolan tillsammans med Akademiska Hus och entreprenören strävar efter att minimera. De mest störande momenten kommer att ske då det inte är någon verksamhet i kvarteret.