Bild
Richard Nakamura
Foto: Simon Fredling Jack
Länkstig

Richard Nakamura blir vicepresident för Europa i forskningsorganisationen Euro-Asia Management Studies Association

Publicerad

Richard Nakamura har blivit vald till vicepresident för Europa i den asiatisk-europeiska ledande organisationen inom området för managementstudier, Euro-Asia Management Studies Association, EAMSA. Nu ska han arbeta med att främja utvecklingen av forskning om asiatiska ekonomier och multinationella företag som verkar inom asiatisk och europeisk marknad.

Den internationella organisationen, EAMSA, arrangerar årligen konferenser där forskare från hela världen samlas för att dela kunskap och erfarenheter om de senaste trenderna inom managementstudier. Richard Nakamura, som forskar om internationellt företagande och asiatiska ekonomier, är sedan tidigare en del av nätverket, och han ser fram emot sitt nya uppdrag i organisationen som vicepresident. 

– Det är väldigt hedrande att få förtroendet att inneha en ledande roll i en organisation som har kommit att ligga mycket nära mitt hjärta. Dessutom är det stort för mig att föra vidare arvet efter våra tidigare professorer i Centre for International Business Studies, Claes-Göran Alvstam och Inge Ivarsson, som är mina föregångare på centrala roller inom EAMSA, säger Richard Nakamura. 

Richard Nakamura kommer att arbeta för att göra organisationen mer känd bland europeiska forskare som inriktar sig på asiatisk ekonomi och företagande. 

– Jag vill också skapa en dynamisk grupp av aktiva asienforskare inom International Business Studies och jag ser särskilt mycket fram emot att skapa kontakter med nydisputerade forskare i vårt forskningsfält, till exempel på internationella konferenser, säger han. 

Ökat internationellt deltagande för Handelshögskolan

Centre for International Business Studies, CIBS, vid företagsekonomiska institutionen, är långvariga aktiva medlemmar i EAMSA och har presenterat sin forskning om asiatiska multinationella företag och europeiska företag i Asien. 

– För CIBS är detta en viktig del i vår verksamhetsportfölj, det vill säga forskningen om internationellt företagande, säger han. 

Richard Nakamura ser också möjligheter med ett ökat internationellt deltagande med tanke på Handelshögskolans internationaliseringsperspektiv. 

– Jag tror att detta är helt i linje med vad som uppmuntras och förväntas av oss enskilda forskare som jobbar på Handelshögskolan. Vår internationaliseringsstrategi är tydlig och jag tror att min roll i EAMSA också kommer bidra till att företagsekonomiska institutionens samlade ansträngningar även ökar vår positionering i olika forskarnätverk, säger han. 

Asien avgörande för världsekonomin

En ökad positionering kommer göra Handelshögskolan till en stabil medlem i forskningsnätverket, förklarar Richard Nakamura. 

– Asien kommer att förbli motorn i världsekonomin oavsett de utmaningar som vi har blivit ställda inför efter tendenser mot ökad protektionism, Coronakris och inte minst kriget i Ukraina. Detta gör att forskningen om asiatiska företag i Europa och europeiska företag i Asien fortsatt kommer vara relevant och mycket viktig för både forskare och praktiker, säger han.

Framåt hoppas Richard Nakamura åstadkomma ett nätverk med fler unga forskare men också en ökad interaktion mellan asienforskare och det europeiska näringslivet. 

Text: Simon Fredling Jack, kommunikatör.