Bild
En ren betar i svenska fjällen
Foto: Cole Brachmann
Länkstig

Renbete har lokala effekter på koldioxidlagring i Arktis

Publicerad

Växter, mikrobiella samhällen och egenskaperna i marken har mer konsekventa effekter på koldioxidlagringen i Arktis, jämfört med effekten som växtätande stora däggdjur har.
– Stora däggdjur som renen har mer lokala effekter, och huruvida de gynnar eller ytterligare minskar kollagringen beror därför starkt på förhållandena på den enskilda platsen, säger Cole Brachmann, som nyligen skrivit en avhandling i ämnet.

En man undersöker marken i svenska fjällen
Cole Brachmann på fältarbete i svenska fjällen.

Vad har du undersökt i din avhandling?

– Jag har undersökt hur stora däggdjur, som renar, påverkar marksvampar och koldynamiken i tundramiljöer.

Varför är det viktigt att studera detta?

– Det här är ett viktigt ämne eftersom förändringar i koldynamik och svampsamhällen kan påverka det nuvarande kolförrådet i arktiska jordar negativt, vilket skulle främja ytterligare klimatförändringar när kolet kommer ut i atmosfären. Stora däggdjurs växtätande kan mildra en del av dessa effekter, vilket är till nytta för människan.

Små svampar växer i marken.
Foto: Cole Brachmann

Vilket är ditt huvudresultat från avhandlingen?

– De viktigaste resultaten är att dessa djur verkar ha lokala effekter, och huruvida de gynnar eller ytterligare minskar kollagringen beror därför starkt på förhållandena på den enskilda platsen. Växter och mikrobiella samhällen, tillsammans med markegenskaper, kan ha mer konsekventa konsekvenser för koldioxidlagring i hela Arktis, men stora däggdjur kan vara ganska viktiga i vissa områden.

Hur skulle du vilja att den nya kunskapen ska komma till användning?

– Resultatet av studien är främst vara av intresse för forskare som vill utforska liknande ämnen, men det kan också bidra till att informera politiker och andra intressenter om fördelarna med stora däggdjur och komplexa samhällsinteraktioner för människor när klimatförändringarna fortsätter.

För ytterligare information om forskningen, kontakta:

Cole Brachmann, e-post: cole.brachmann@gu.se

 

Avhandlingen

Titel: Trophic interactions in the tundra: Impacts of large mammal herbivory on carbon processes and fungal communities

Ladda ner avhandlingen i GUPEA: https://hdl.handle.net/2077/79197