Bild
Svt-huset i Göteborg
Kanalhuset på Norra Älvstranden i Göteborg. Här har Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion sina verksamheter.
Foto: Andrzej Sydorko
Länkstig

Public service är varken hot mot kommersiella medier eller vänstervridet

Publicerad

Public service-medierna är varken ett hot mot dagspressens digitala affärsmodeller eller vänstervridna. Och svenskarna är bäst i EU när det gäller digital nyhetskonsumtion. Maria Norbäck som är docent i företagsekonomi svarar på tre frågor om public service och digital nyhetskonsumtion.

Maria Norbäck har under lång tid forskat om mediebranschen med fokus på hur man organiserar arbetet. Hon är aktuell i en forskningsöversikt publicerad av Nordicom  som bland annat ger svar på om public service är ett hot mot dagspressens digitala affärsmodell.

Bild
Maria Norbäck porträtt
Maria Norbäck

Är public service ett hot mot dagspressens digitala affärsmodeller?
– Svaret på den frågan är nej! Snarare växelverkar starka och välfinansierade public service-medier med starka och välfungerande kommersiella medier. I vår översiktsstudie så har vi tittat enbart på  nyhetsmedier, men samma resultat finns när man tittar bredare på allt sorts medieinnehåll. Det verkar helt enkelt vara bra för den kommersiella mediebranschen att man har välfungerande och professionella public service-medier. Det blir en slags konkurrens mot toppen när det gäller innehållets kvalitet som gagnar medborgarna, säger Maria Norbäck

Är public service vänstervridet?
– Från en del aktörer på den politiska högersidan hörs ibland argumentet att ”public service är vänstervridet”. Men det stämmer inte, enligt forskningen. Public service-medierna är varken vänster-eller högervridna, utan styrs liksom alla andra medier av nyhetslogik det vill säga ”vad är det som blir en nyhet”. De aktörer som är förtrogna med medielogiken har lättare att få ”sin” fråga belyst och behandlad i medierna. Så public service-medierna är snarare styrda av medie- och nyhetslogik än av partiskhet med en viss politisk sida.

Hur står sig svenskarnas användning av digitala nyhetsmedier jämfört med andra länder i Europa?
– När det gäller digital nyhetskonsumtion och då är både public service och kommersiella medier inräknade, så är svenskarna bäst i EU. Det är bara norrmännen som konsumerar mer digitala nyheter. Om man jämför med resten av Europa så är medborgarna i Norden de som konsumerar mest nyheter digitalt. Så även om svenskarna läser mindre nyheter nuförtiden än på den tiden man läste papperstidningar, så är vi ändå storläsare i en internationell jämförelse.

Läs om studien i Public service: En svensk kunskapsöversikt

"Är public service är ett hot mot dagspressens digitala affärsmodeller? författat av Maria Norbäck och Jonas Ohlsson ingår i antologin Public service: En svensk kunskapsöversikt . En antologi som på på ett lättillgängligt sätt presenterar vad empirisk forskning har kommit fram till i centrala frågor gällande public service i Sverige.

Ladda ner "Public service: En svensk kunskapsöversikt" utan kostnad via Nordicoms webbplats