Hoppa till huvudinnehåll
Bild
studenter vid digital prisutdelning
Studenterna Mathilda Larsson och Ebba Persson vann andra pris i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt.
Länkstig

Prisvinnande uppsats om innovativa processer i offentlig sektor

Studenterna Mathilda Larsson och Ebba Persson vid masterprogrammet Digital Leadership vann andra pris i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt.

Uppsatsen How to adopt the adaptive? A qualitative case-study examining how adaptive governance can support digital innovation in the public healthcare sector fokuserar på innovativa processer i organisationer inom den offentliga sektorn.

– Vi hade tidigare under vår utbildning fått chansen att skriva ett arbete tillsammans med VGR och fick då upp intresset för innovation och adaptiv styrning. Det hjälpte också att vi snabbt insåg att det inte finns speciellt mycket forskning inom adaptiv styrning i offentlig verksamhet, och hoppades kunna tillföra något på området, säger Mathilda Larsson och Ebba Persson.

Enligt juryn berör uppsatsen ett angeläget område – hur offentliga organisationer kan arbeta för att klara sin nödvändiga digitalisering. Juryn anser även att författarna problematiserar temat på ett mycket förtjänstfullt sätt och pekar på nödvändigheten av att arbeta med nya styrmodeller.

Viktigt att tänka på vid masteruppsats

På frågan vad som är viktigt att tänka på när man skriver masteruppsats anser de att en god planering räcker långt.

Bild
tomas lindroth
Handledare Tomas Lindroth.

Börja i tid och ge tillräckligt med utrymme för att samla in allt material som studien behöver. Framförallt viktigt att tidigt försöka etablera kontakter med personer som kan vara intressanta för undersökningen och som kan hjälpa en vidare. Även bra att träffa potentiella handledare och prata om vad man vill göra på förhand. I vårt fall så var Tomas (Lindroth) en otroligt stor del i att uppsatsen blev så bra som den blev, säger de.

Mathilda Larsson och Ebba Persson får ta emot ett stipendium på 30 000 kronor för sin insats. Pengarna ska användas till deltagande i seminarier eller liknande aktiviteter.

Uppmuntra innovation och nyttiggörande

Syftet med Nytt&Nyttigt är att uppmuntra studenter vid svenska universitet och högskolor att skriva uppsatser om innovation, kommersialisering och nyttiggörande. Tävlingen arrangeras av Esbri, institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning och forskningsfinansiären Vinnova.

Vann tävlingen gjorde studenter vid Högskolan i Jönköping som i sin uppsats gav en fördjupad förståelse för hur användare som är involverade i kommersialisering av produkter tas till vara i e-sportbranschen. Tredjepriset togs hem av studenter vid Lunds universitet och belyser utmaningar för innovationer i tjänsteproducerande verksamhet.

Studenterna Johanna Dahlqvist, Olivia Pivén, Alexander Ivarsson och Emma Rittgård, samtliga från Göteborgs universitet, fanns med bland de totalt tio studenter som tilldelades hedersomnämnade av juryn.

Totalt skickades 111 uppsatser från 20 svenska universitet och högskolor in till tävlingen.