Bild
Megalitgrav
Megalitgraven Dolmen de Fontanaccia, Korsika.
Foto: Bettina Schulz Paulsson
Länkstig

Prestigefyllt EU-anslag till arkeolog för forskning om megalitsamhällen och sjöfart

Publicerad

Arkeologen Bettina Schulz Paulsson får ett av de mest prestigefyllda anslag som en ung europeisk forskare kan få – ERC Starting Grant. Anslaget ger henne drygt 15 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om megalitsamhällen och långväga sjöfart för över 6000 år sedan.

Bild
Bettina Schulz Paulsson
Bettina Schulz Paulsson, arkeolog vid institutionen för historiska studier.

Anslaget på 1,5 miljoner euro löper över fem år och riktar sig till forskare som är i början av sin karriär. Konkurrensen om det EU-finansierade bidraget är hård. Av totalt 3272 ansökningar beviljades i år 436 forskningsprojekt anslag och Bettina Schulz Paulssons är ett av enbart 19 beviljade projekt kring människans historia och ett av fem svenska forskningsprojekt inom Social Sciences and Humanities.

Det är också första gången en forskare på Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet beviljats ERC Starting Grant.

– Jag kommer nu att kunna sätta ihop en egen forskargrupp, äntligen kunna genomföra fältarbete och två arkeologiska utgrävningar i Bretagne, samt samla in benmaterial från megalitsamhällen över hela Europa för analyser. Jag har fått jättebra stöd från Forsknings- och innovationskontoret på Göteborgs universitet och gillar verkligen Göteborg och den kollegiala stämningen på institutionen.

Förhistoriska samband, nätverk och migration

Bettina Schulz Paulsson har redan publicerat banbrytande och internationellt uppmärksammade studier om megalitgravar i Europa, som tytt på att långväga sjöfart kopplade samman megalitiska kustsamhällen så tidigt som 4700 år före vår tideräkning.

Nu tar hon den forskningen vidare, i ett femårigt forskningsprojekt som med hjälp av modeller och DNA-analyser ska påvisa spridningen av megaliter i Europa och visa på förhistoriska maritima samband, nätverk och migration.

– Jag kommer att undersöka neolitisk sjöfart och sjöfartsteknologi och deras roll i att forma en ny sammankopplad värld av megalitiska samhällen. Megaliter uppstod i nordvästra Frankrike och spreds sedan över sjövägarna längs Atlanten och Medelhavskusten. Min tidigare forskning tyder på att ökningen av långväga marina resor började i Europa så tidigt som under den megalitiska eran. Sjöfart var mycket mer utvecklat under den här perioden än vad man tidigare antagit. Nya färdigheter inom skeppsbyggnad, långväga sjöfartsresor och interkulturellt utbyte måste ha utvecklats långt före den europeiska bronsåldern. Dessa samhälles maritima teknik och kunskap var mycket mer avancerad än vad som antagits bland förhistoriker.

– Dessa upptäckter kräver en radikal utvärdering av vad man tidigare trott och öppnar för en ny vetenskaplig debatt om uppkomsten av den maritima rörligheten för megalitiska kustsamhällen, deras interna organisation och vad som motiverade deras långa resor, säger Bettina Schulz Paulsson.

Olika metoder

Bild
Bettina Schulz Paulsson
Bettina Schulz Paulsson.
Foto: Jessica Young

Det femåriga forskningsprojektet NEOSEA – Neolithic Seafaring and Maritime Technologies Shaped a New World of Megalithic Societies (4500-2500 cal BC) ska bland annat undersöka den samtidiga uppkomsten av monumental stenarkitektur och ökningen av sjöfart inom samhällen som ägnade sig åt havsdjursjakt i Bretagne, samt avslöja krafterna bakom expansionen genom en modell för den sociala och ekonomiska organisationen av megalitiska sjöfartssamhällen.

– För att uppnå detta kommer jag att sammanställa tillgängliga mänskliga benprover från tidiga megalitiska sammanhang över hela Europa och undersöka dem med hjälp av kol14-dateringsmetoden. Jag kommer att använda forntida DNA (aDNA) och strontium/syreisotopanalyser samt den nya metoden extraktion av miljö-DNA (eDNA) från sediment på tidiga megalitiska platser i Bretagne som saknar bevarade ben, säger Bettina Schulz Paulsson.

– Jag kommer också att utforska möjliga sjövägar och dynamik inom havs- och kustgeografi med hjälp av simuleringsmodeller för sjöfart, och göra en global etnografisk undersökning om tidiga sjöfartssamhällen.

Betydelsefullt för humanistisk forskning

Bettina Schulz Paulsson ser fram emot att om fem år kunna berätta historien om megalitisk expansion i Europa.

– Jag vill visa att ökningen av sjöfart och avancerad båt- och navigeringsteknik uppstod i Europa inom megalitiska samhällen. Och jag vill veta mer om dessa sjöfartssamhällen, deras organisation och motiv. För flera viktiga megalitiska områden saknar vi benmaterial och jag hoppas kunna lyckas med att extrahera mänskligt megalitiskt DNA från gravsediment.

Att en forskare vid Humanistiska fakulteten tilldelas ett så betydelsefullt forskningsanslag gläder fakultetens dekan Marie Demker:

Att få ERC Starting Grant är verkligen en stor framgång för Bettina Schulz Paulsson och för den arkeologiska forskningsmiljön vid Humanistiska fakulteten. Breda forskningsstöd för att bygga forskningsmiljöer är centrala för humanistisk forsknings utveckling. De här pengarna kommer till en forskare som kastar verkligt nytt ljus på vår forntid och som dessutom är aktiv i den internationella debatten i sitt ämne. Det är verkligen roligt, säger Marie Demker.

Kontakt:
Bettina Schulz Paulsson, tel: 0736-668 160, 031-786 4517, e-post: bettina.schulz.paulsson@gu.se

Text: Johanna Hillgren

Läs mer om Bettina Schulz Paulssons tidigare forskning kring megaliter:
https://www.gu.se/nyheter/c14-dateringar-visar-megalitgravarnas-ursprung-och-hur-de-spred-sig-over-europa

Fakta om ERC och Starting Grant

ERC, European Research Council, främjar forskardrivna (”Bottom up”)-projekt inom alla vetenskapliga områden och stödjer spetsforskning och banbrytande idéer som leder till stor inverkan inom forskningsområdet. ERC Starting Grant riktar sig till unga forskare (2-7 år efter avlagd doktorsexamen) som är redo att starta en oberoende forskningsgrupp. Bidragsstorlek: upp till 1,5 miljoner euro för en period av max fem år, med möjlighet till ytterligare 1 miljon euro för särskilda kostnader.