Bild
Barn som simmar
Länkstig

Pep-rapporten - en undersökning till barn och unga

Publicerad

För femte året i rad skickas Pep-rapporten ut till 29 000 slumpmässigt utvalda barn och unga mellan 4 och 17 år. Frågorna som ställs i undersökningen handlar framförallt om mat- och rörelsevanor.

I dagarna skickas inbjudan ut till barn och unga över hela Sverige som blivit slumpmässigt utvalda att delta i den årliga Pep-rapporten. Undersökningen går för fem året i rad och handlar om kost- och hälsovanor. Undersökningen görs i samarbete med Generation Pep och Karolinska institutet.

Syftet med undersökningen är att få en dagsfärsk bild av hur barn och unga lever sina liv, samt hur detta förändras över tid och eventuellt skiljer sig mellan olika grupper. Varje svar är mycket värdefullt för forskningen om barn och ungas hälsa i Sverige.

Har du blivit inbjuden?

Alla utvalda får inbjudan med inloggningsuppgifter på posten. Undersökningen besvaras digitalt på gu.se/som-institutet/pep. Frågorna handlar exempelvis om att göra uppskattningar om hur mycket man rör sig, äter, dricker och sover under en normal dag eller vecka. Undersökningen tar cirka 30 minuter att besvara.