Bild
Omslag för pep-rapporten 2024
Länkstig

Pep-rapporten: ekonomisk ojämlikhet bidrar till hälsoklyfta hos unga

Publicerad

Nya frågor om ekonomiska förutsättningar visar att barn och ungas möjlighet till hälsosamma vanor tydligt påverkas av föräldrarnas ekonomi.

Pep-rapporten är en enkätundersökning till barn och unga som genomförs av SOM-institutet i samverkan med Generation Pep. Hösten/vintern 2023 skickades den senaste undersökningen ut till ett slumpmässigt urval personer mellan 4-17 år, som med hjälp av sina vårdnadshavare fick svara på frågor om kost- och hälsovanor.

Resultaten visar övergripande att endast en bråkdel - 3 procent - lever upp till livsmedelsverkets rekommendationer både vad gäller kost och rörelse. Därtill har barn i familjer med låg inkomst sämre möjligheter att äta bra mat och delta i idrottsaktiviteter.

Läs mer i pressmeddelandet från Generation-Pep