Bild
Porträttbild på Pam Fredman
Pam Fredman är mottagare av Handelshögskolans medalj Pro Studio et Scientia 2023.
Foto: Kristin Lidell
Länkstig

Pam Fredman får medalj av Handelshögskolan

Publicerad

Pam Fredman, tidigare rektor för Göteborgs universitet, tilldelas medaljen Pro Studio et Scientia - för engagemang och vetenskap. Med denna utmärkelse vill Handelshögskolan vid Göteborgs universitet uppmärksamma och hedra personer som gjort omfattande och mångåriga insatser för att stödja och främja Handelshögskolans verksamhet.

– Som tidigare rektor för Göteborgs universitet, och genom sitt stora internationella engagemang för hållbarhetsfrågor, har Pam Fredman starkt bidragit till utvecklingen av samverkan och kompetensutveckling inom hållbarhetsområdet, säger Handelshögskolans rektor Per Cramér.

Pam Fredman var rektor för Göteborgs universitet under åren 2006 till 2017. Idag gör hon en omfattande insats inom hållbarhetsområdet genom sin roll som tillförordnad föreståndare för Göteborgs universitets och Chalmers gemsamma samverkansplattform Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV). Hon är också ordförande i styrelsen för Environment for Development (EfD) – ett globalt nätverk av forskningscentrum med syfte att öka användningen av miljöekonomi för minskad fattigdom och ökad hållbarhet i det Globala Syd. EfD har sin hemvist på Handelshögskolan.

Under åren 2016 till 2022 var Pam Fredman president för The International Association of Universities (IAU). 2018 lanserade IAU sitt arbete för en hållbar samhällsutveckling där de av FN fastställda Globala Målen nås. Inom detta leder Göteborgs universitet det globala nätverk av universitet som tillsammans arbetar för att utveckla expertis och dela kunskap relaterat till Mål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt). Arbetet samordnas vid Handelshögskolan.

Pam Fredman får utmärkelsen Pro Studio et Scientia 2023 med följande motivering:

För att, med hög integritet, stort personligt engagemang och tydliga akademiska ideal ha givit viktiga bidrag till Handelshögskolans och universitetets utveckling som en allt starkare akademi i takt med tiden.

– Det är med stor glädje och stolthet jag tar emot denna fina utmärkelse. Det känns överväldigande att bli uppmärksammad för mina insatser som akademisk ledare och för mitt engagemang för universitetens roll för hållbar samhällsutveckling och vikten av samverkan mellan akademi och andra samhällsaktörer. Handelshögskolan har varit en föregångare och förebild i att sätta fokus på hållbar utveckling och samverkan i utbildning och forskning i ett globalt perspektiv och jag har haft glädjen att ta del av denna utveckling, säger Pam Fredman.