Bild
Runskrift på Rökstenen
Foto: Johanna Hillgren
Länkstig

Nytt stort arbete om Rökstenens runinskrift

Publicerad

Nu lägger Bo Ralph, professor emeritus i nordiska språk vid Göteborgs universitet och ledamot av Svenska Akademien, fram sin tolkning av Rökstenen från vikingatiden. Han menar att texten mest består av gåtor som alla fokuserar kosmiska frågor och allmänmänskliga problem.

Den mäktiga stenen vid Röks kyrka i Östergötland fortsätter att intressera forskare världen över. Dess 760 tecken anses vara världens längsta runinskrift och stenen sägs vara Sveriges äldsta bevarade litterära verk. I över 20 år har Bo Ralph forskat om runinskriften och på senare år har flera forskare hänvisat till nya infallsvinklar som grundar sig i ett uppslag som tidigare framförts av Bo Ralph.

Nu publicerar han sin egen version i en fullständig omtolkning av Rökstenens bitvis dunkla runor: Fadern, sonen och världsalltet. En nytolkning av runinskriften på Rökstenen. Arbetet utkommer i två volymer som del 45 av Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning.

– Kan textens dunkelhet helt enkelt vara medvetet eftersträvad? Detta är en egenskap som också utmärker gåtor, säger Bo Ralph.

Evigt mänskliga förhållanden

Bild
Rökstenen
Foto: Johanna Hillgren

I de båda volymerna, på sammanlagt närmare 1000 sidor, justeras läsningen av texten på några punkter, gåtorna formuleras och lösningar föreslås. Volym I koncentrerar sig kring den språkliga analysen och denna del är huvudsakligen beskrivande. I volym II flyttas tyngdpunkten till att gälla helhetstolkningens relationer till evigt mänskliga förhållanden och denna del har en mer förklarande inriktning.

– Jag har länge utgått ifrån att texten är uppbyggd av gåtor som rör kosmiska frågor, och det är ju något helt annat än den traditionella uppfattningen, säger Bo Ralph.

Böckerna går att ta del av digitalt. Volym I: http://hdl.handle.net/2077/70270 Volym II: http://hdl.handle.net/2077/70271

Kontakt:

Bo Ralph, e-post: Bo.Ralph@Svenskaakademien.se