Bild
Foto: Stig-Magnus Thorsén
Länkstig

Nytt snabbspår utbildar lärare inom bild, musik och slöjd

Publicerad

Från och med våren 2021 är det möjligt att läsa KPU med förhöjd studietakt på Göteborgs universitet och bli grundskolelärare i praktisk-estetiska ämnen på ett år. Studietakten är 125 procent vilket innebär en genomsnittlig arbetsinsats på cirka 50 timmar per vecka.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med förhöjd studietakt är en intensivutbildning på ett år för den som vill bli behörig lärare inom sitt ämne. Sedan tidigare finns utbildningen inom det naturvetenskapliga området och från och med våren 2021 kan man även läsa programmet om man vill bli lärare inom ämnena franska, spanska och tyska samt bild, musik och slöjd. För att kunna söka i de praktisk-estetiska ämnena krävs en examen i ett konstnärligt ämne samt behörighetsgivande kurser.

– Den kompletterande utbildningen har varit efterfrågad och vi är glada för att vi nu har möjligheten att utöka med språkämnen samt bild, musik och slöjd! Grundbehörigheten för att påbörja KPU är 90 högskolepoäng i skolämnet bild, musik eller slöjd, vilket i de flesta fall innebär att en konstnärlig examen behöver kompletteras med studier i det aktuella skolämnet. Den som är osäker kan läsa mer på vår webb eller kontakta oss för mer information, säger Tarja Karlsson Häikiö, vicedekan för utbildning på Konstnärliga fakulteten.

Utbildningen har en nära anknytning till skolor och är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Göteborgs Stad med syfte att få flera behöriga lärare inom dessa ämnen. 
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår med 30 hp då studenterna gör delar av utbildningen på särskilt utvalda högstadie-och gymnasieskolor i Göteborgs Stad, så kallade universitetsskolor.

– Du läser 90 hp under ett år med start i januari och har enbart studieuppehåll under 4 veckor i juli. Du är också ute på VFU-skolorna i stort sett dagligen under skolornas vår- och hösttermin, berättar Håkan Kellgren som är ansvarig för programmet.

Sökomgången inför våren -21 pågår mellan 15 september – 15 oktober.