Bild
Circuit Board Close Up
Länkstig

Nytt samarbete för att bekämpa e-avfall

Publicerad

Elektroniskt avfall är ett växande globalt problem, liksom behovet av effektiva sätt att återvinna det. Institutionen för fysik ingår i ett nytt samarbete med syfte att förbättra återvinningen av e-avfall, med optiska nanosensorer.

Med den ständiga ökningen av digital teknologi sker en motsvarande exponentiell ökning av elektroniskt avfall. Återvinning av e-avfall är dock en komplicerad process, då många material har olika integrerade delar som är svåra att separera och sortera.

Ett nytt samarbete mellan institutionen för fysik, företagen Swiss Vault och UrbanGold, och forskningsinstitutet RISE, syftar till att ta fram en ny produkt inom hållbar innovation som hjälper företag att under deras produktutveckling samtidigt utveckla en strategi för återvinning.

Del av programmet EIC Greenhouse Gas

Alexandre Dmitriev och Rafael Cichelero, båda forskare inom nanooptik vid institutionen för fysik, deltar i samarbetet.

– Arbetet består av att identifiera e-avfall och bevaka korrosion i datacenter, med hjälp av våra hembyggda optiska nanosensorer. Just nu konkretiserar vi våra idéer för den slutliga produkten och gör den tekniska verifieringen av våra idéer bland partnerna, säger Alexandre Dmitriev.

Samarbetet startade genom programmet ”European Innovation Council Greenhouse Gas” (EIC GHG), som hjälper och stödjer innovationer kring hållbarhet i Europa som syftar till att bekämpa utsläpp av växthusgaser.

Använder nanoteknik för återvinningskoder

Bild
Sensor ID logotyp

Med denna grupp skapar forskarna vid institutionen för fysik nanotekniken för återvinningskoder kring e-avfall, SensorID. Swiss Vault bäddar in dem i sina produkter, allt från serverhyllor till tryckta kretskort, så att de ska kunna återvinnas helt och hållet. UrbanGold utformar återvinningsflödena för de elektroniska produkterna och RISE implementerar korrosionsövervakning i realtid med återvinningskoderna.

– Jag är väldigt spänd på att arbeta i den här miljön, där verkliga och akuta globala utmaningar kan mötas med den avancerade forskning vi gör vid institutionen för fysik, säger Alexandre Dmitriev.

Läs mer