Bild
Iris Stoltenborg och Suzanne Dickson står i ett forskningslabb
Foto: Elin Lindström
Länkstig

Nya signalvägar för det hungerdämpande hormonet leptin

NY STUDIE. Forskare vid Göteborgs universitet har bidragit till i upptäckten av två tidigare okända signalvägar som hormonet leptin använder för att påverka hjärnans belöningssystem. Upptäckten kan i förlängningen få betydelse för både anorexia nervosa och fetma. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Biological Psychiatry.

Leptin är ett hormon som bildas i vår fettvävnad och som reglerar vår aptit. Det är känt sedan tidigare att hormonet reglerar aktivitet i en viktig nervbana i hjärnans belöningssystem som kallas det mesolimbiska dopaminsystemet. Hormonet dämpar aktiviteten i nervceller i belöningssystemet i ett hjärnområde mitt i hjärnan (det ventrala tegmentområdet). Signalen förs sedan vidare till ett närliggande hjärnområde (accumbenskärnan) som spelar en nyckelroll för vårt matsökande beteende. Det var oklart hur leptin signalerar till dopaminsystemet – om detta endast skedde direkt eller om det också kunde agera via indirekta vägar.

Bild
Portrait of Iris Stoltenborg
Iris Stoltenborg
Foto: Elin Lindström

Påverka leptinets verkan

– För att kunna påverka leptinets signalering genom exempelvis läkemedel behöver vi veta mer exakt hur överföringen går till i hjärnan. Det öppnar möjlighet för att kunna påverka leptinets verkan och modulera motivationen för matbelöning, säger Iris Stoltenborg, doktorand vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi som bidragit till laborationerna bakom studien.

Studien har letts av Roger Adan, gästprofessor vid Sahlgrenska akademin. I samarbete med professor Suzanne Dicksons laboratorium har de bidragit med nya banbrytande teknologier som bättre definierar vilka grupperingar av hjärnceller som svarar på leptin, hur de är kopplade till belöningssystemet och vad deras funktion är. Arbetet är genomfört i genförändrade möss.

Relevant för både anorexia nervosa och fetma

Bild
Portrait of Suzanne Dickson
Suzanne Dickson
Foto: Elin Lindström

– Leptin är ett hormon som undertrycker matintag och matmotiverade beteenden. Att ta reda på hur och var det agerar för att påverka dessa beteenden ger möjlighet att hitta nya läkemedelsmål för att kontrollera ätbeteenden. Det kan vara viktigt för både ätstörningar som anorexia nervosa och för fetma, säger Suzanne Dickson.

Titel: Identification of Novel Neurocircuitry Through Which Leptin Targets Multiple Inputs to the Dopamine System to Reduce Food Reward Seeking; DOI: 10.1016/j.biopsych.2021.02.017

AV: ELIN LINDSTRÖM