Bild
Ett vinglas på en bar
Foto: Pexels
Länkstig

Ny upplaga av Handbok i missbruks- och beroendepsykologi

Publicerad

Forskare vid Göteborgs universitet har varit redaktörer för den omfattande läroboken Handbok i missbruks- och beroendepsykologi. Den nya upplagan av boken täcker in centrala områden inom fältet utifrån aktuellt forskningsläge samt nationella och internationella kliniska riktlinjer.

Bild
En bild på omslaget till Handbok i missbruks- och beroendepsykologi
Handboken täcker in en mängd olika områden inom missbruks- och berooendefältet.

Forskningsfältet kring missbruk och beroende är brett och innefattar en mängd områden, från neurobiologiska aspekter av beroende till missbruksproblematik i relation till samhällsförändringar. Redaktörer för den nya upplagan är Ann-Sophie Lindqvist Bagge och Malin Hildebrand Karlén. Båda är docenter vid Psykologiska institutionen och verksamma psykologer och specialister inom missbruks-och beroendepsykologi. Boken är skriven av totalt 38 författare som alla är experter inom missbruks- och beroendefältet.

Handboken ger bland mycket annat en översikt över utrednings- och behandlingsinsatser vid substansbruksyndrom, vilket kan hjälpa personal verksam inom hälsa, sjukvård och socialtjänst att förhålla sig till denna grupp. Frågor kring missbruk och beroende tas även upp på en organisatorisk nivå genom att diskutera hur vården kan organiseras för att optimera utredning och behandling.

Boken vänder sig till studenter inom högskoleutbildning inom psykologi, medicin och socialt arbete. Den riktar sig även till alla som i sitt yrke möter individer med missbruks- och beroendeproblematik eller som av personliga skäl är intresserade av detta ämne.

Redaktörernas utgångspunkt var att ge en uppdaterad överblick av evidensbaserade behandlingsmetoder. Arbetet med handboken förutsatte en noggrann genomläsning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Under förarbetet upptäckte redaktörerna felaktigheter i Socialstyrelsens riktlinjer där två behandlingsformer hade blandats ihop. Redaktörerna skrev bland annat en debattartikel om detta i Läkartidningen. Efter redaktörernas påpekande har nu Socialstyrelsen korrigerat riktlinjerna

Det är intressant att vad som började med ett redaktionellt arbete med en uppdaterad lärobok inom högre utbildning förvisso slutade med en utgiven lärobok i missbruks- och beroendepsykologi, men även med reviderade nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, säger Ann-Sophie Lindqvist Bagge.

Redaktör för den första upplagan av läroboken var Claudia Fahlke, professor i psykologi. Claudia var känd för sitt tvärvetenskapliga samverkansarbete både inom och utanför akademin och hon var en drivande kraft för att etablera missbruks- och beroendepsykologi som akademiskt ämne. Claudia gick bort efter en tids sjukdom för tre år sedan.

Vi vill med boken uttrycka ett stort tack till Claudia Fahlke för hennes oerhörda insatser inom fältet. Boken är för oss ett sätt att kunna fortsätta förvalta hennes viktiga arbete och utveckla det i takt med att ny kunskap växer fram, säger Malin Hildebrand Karlén.

Kontakt:
Ann-Sophie Lindqvist Bagge, alb@gu.se
Malin Hildebrand Karlén, malin.karlen@psy.gu.se

Av: Sofia Calderon

Mer om boken

Referens: Handbok i missbruks- och beroendepsykologi / Ann-Sophie Lindqvist Bagge, Malin Hildebrand Karlén (red.) - 2023 - Andra upplagan. - ISBN: 9789147147762

Bokens samtliga författare är: Anders Hammarberg, Anders Håkansson, Andrea De Bejczy, Anette Skårner, Anne H Berman, Bo Söderpalm, Carl Gyllenhammar, Elisabeth Punzi, Emma Jacobsson, Erik Nilsson, Erik Nylander, Fredrik Spak, Johan Hagborg Melander, Johanna Gripenberg, Johannes Lundell, John Hanson Högberg, Jonas Stålheim, Kai Knudsen, Karin Stolare, Karl Mogren, Lena Lillieroth, Liria Ortiz, Maj-Britt Martinsson, Malin Bäck, Malin Hildebrand Karlen, Morgan Karlsson, Niels Eek, Peter Wirbing, Rickard Ahlberg, Sara Wallhed Finn, Solveig Olausson, Stefan Sanner, Sven G Carlsson, Sven-Eric Alborn, Tobias Elgan, Tom Leissner och Ulf Berggren.