Bild
A tire on a paved road and illustrations of raman tweezers.
Länkstig

Ny teknik möjliggör detektering av mikroplaster från vägslitage

Publicerad

En form av optiska pincetter kan användas för att upptäcka små mikroplaster från däck och vägslitage, partiklar som tidigare varit för små för att upptäcka, visar en ny studie. Resultatet kan användas för att utveckla mer hållbara däck som genererar mindre föroreningar.

Däck- och vägslitagepartiklar är mycket små mikroplaster som genereras av vägtransporter under den mekaniska nötningen av däck, bromsar och vägar. Partiklarna samlas vid vägkanterna och rinner sedan ut i vattendrag där de förorenar vattnets ekosystem. Mängden föroreningar från större mikroplaster är känd, men det har funnits en teknisk lucka i detekteringen och analysen av mängden av dessa mindre partiklar.

I en ny studie har forskare genom att använda så kallade Ramanpincetter (Raman tweezers), en kombination av optiska pincetter och Ramanspektroskopi, för första gången kunnat upptäcka och undersöka partiklar från däck och vägar som är mindre än fem mikrometer stora. Med Ramanpincetter kan forskarna fånga och kemiskt analysera enskilda partiklar i en vätskemiljö.

– Forskningen visar att vi med den här kombinationen av optiska pincetter och Ramanspektroskopi kan karaktärisera de mikroskopiska partiklar som skapas från nötningen av däck på vägar och som ofta hamnar i havet. Detta fyller en lucka mellan andra tillgängliga tekniker, vad gäller storlek, säger Giovanni Volpe, professor vid Institutionen för fysik.

Forskningsprojektet är ett internationellt samarbete som leds av Pietro Gucciardi från CNR Institute for chemical and physical processes i Messina, Italien.

Potentialen hos Ramanpincetter vid analyser av miljöföroreningar bidrar till att fylla en teknisk lucka för upptäckt och identifiering av nanoplaster. Tekniken kan användas för att skapa mer hållbara däck som inte genererar de förorenande partiklarna.

– Resultaten från studien kan användas för att utveckla däck som producerar mindre föroreningar eller mer biologiskt nedbrytbara mikropartiklar, säger Giovanni Volpe. 

Om forskningen

Titel: Raman tweezers for tire and road wear micro- and nanoparticles analysis