Bild
En traktor besprutar ett fält med sojabönor
Foto: iStock
Länkstig

Ny spårningsmetod ska hitta plastpartiklar i jordbruksmark

Publicerad

Mer än 320 miljoner ton plast produceras i världen varje år. 25 procent av produktionen – drygt 80 miljoner ton – hamnar i vår naturmiljö där den finns kvar under årtionden eller till och med århundraden. Med hjälp av en ny spårningsmetod ska forskare vid Göteborgs universitet ta reda på hur plastpartiklar i jordbruksmark transporteras till grundvattensystem.

– Stora delar av den plast som släpps ut i miljön samlas i jordbruksmarker på grund av användning av avloppsslam som gödningsmedel, kompost och plastförpackningar, säger Philipp Wanner, hydrogeolog och forskargruppledare för Contaminant Hydrogeology Research Group vid Göteborgs universitet.

Tillsammans med forskaren Ramin Moghadasi driver han ett forskningsprojekt om kombinationen av plast och bekämpningsmedel i jordbruksjord och konsekvenser för grundvattensystem och dricksvattenförsörjning.

– Det oroväckande är att plast i jordbruksjordar fragmenteras till knappt påvisbara och rörliga mikro- och nanopartiklar. Dessa kan potentiellt ta sig in i underliggande grundvattensystem och dricksvattenförsörjning, säger Ramin Moghadasi.

Spridning av plast på jordbruksområden sker över hela världen i områden där intensivt jordbruk bedrivs. Förutom plast tillförs också stora mängder bekämpningsmedel i jordbruksjorden – hela 4,5 miljoner ton.

Växelverkan mellan plast och bekämpningsmedel

– När plastpartiklar och bekämpningsmedel förekommer samtidigt i jordbruksmark kan vi förvänta oss en växelverkan mellan plast och bekämpningsmedel. Potentiellt kan detta öka transporten av bekämpningsmedel till grundvattensystemen, säger Philipp Wanner.

Bild
Model of plastic particle migration
Foto: Philipp Wanner

Tidigare studier har gjorts om samspelet mellan plast och bekämpningsmedel på markytan. Däremot vet forskningen lite om hur samspelet påverkar transporten av bekämpningsmedel från jordbruksjord till grundvatten och dricksvatten.

Den nya spårningsmetoden innebär att forskare för första gången kan bedöma riskerna för grundvattensystemen, dricksvattenförsörjningen och människors hälsa. Spårningsmetoden baseras på plastmaterial som huvudsakligen består av stabila kolisotoper, 13C.

– Vi hoppas att forskningsresultaten kan ligga till grund för bättre regler i framtiden när det gäller allmän användning av plast och bekämpningsmedel i lantbruksprocessen och för att skydda grundvattensystem, säger Ramin Moghadasi.

För ytterligare information, kontakta:

Philipp Wanner, philipp.wanner@gu.se, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Ramin Moghadasi, ramin.moghadasi@gu.se , Postdoktor, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

AV: JENNY MEYER

Om projektet

Projektet ”Plast och bekämpningsmedel i jordbruksmark - En farlig kombination för grundvattensystem och dricksvattenförsörjning över hela världen?” finansieras av Vetenskapsrådet, Starting Grant. Projektet pågår till 2025.