Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny professur i havsförvaltningsrätt inrättas vid Handelshögskolan i Göteborg

Publicerad

Hur våra hav kan hanteras på ett hållbart sätt, genom att balansera olika intressen, blir ämnet för en ny juridisk professur på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Havsförvaltning handlar huvudsakligen om planering och beslutsfattande som baseras på ett kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och myndigheter för att förebygga och hantera konflikter mellan olika intressen vid nyttjandet av havens och kusternas resurser. Havsförvaltning är ett av de viktigaste redskapen för en långsiktigt hållbar användning av havens varor och tjänster.

Havsförvaltningsrätt är ett nytt ämnesområde som prioriteras av både EU och svenska myndigheter. I Sverige bedrivs idag en mycket begränsad havsforskning med rättsligt innehåll, samtidigt som stora resurser läggs på planering och förvaltning av EU-ländernas havsområden.

Genom donationer från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur och Carl Bennet AB, samt en satsning från Göteborgs universitet inrättas nu en professur i ämnet havsförvaltningsrätt vid Juridiska institutionen på Handelshögskolan.

– Vi är glada och stolta över att kunna etablera en ny och viktig forskningsmiljö. Den blir ett angeläget komplement till den redan etablerade havsforskningen vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Dessutom går den hand i hand med Handelshögskolans satsning på hållbarhet, säger rektor Per Cramér, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Professuren i havsförvaltningsrätt inbegriper en komplett forskarmiljö med doktorander och postdoktorer. Professurens innehavare kommer att få ett centralt ansvar för att successivt bygga upp en stark forskningsmiljö, vilket innefattar forskarutbildning och utveckling av internationella nätverk.För mer information kontakta:
Daniel Karlsson, kommunikatör
031-786 5477, 0733-687520
daniel.karlsson@handels.gu.se