Länkstig

Ny professor vill hjälpa andra att växa och lyckas

Som nybliven professor i informatik vid Göteborgs universitet, studerar Juho Lindman framväxande teknologier vars framgång är oviss. Det senast tillkomna intresset är blockchain. För att lyckas som professor, är det lika viktigt att människorna i hans omgivning lyckas.

Bild
Professor Juho Lindman
Foto: Maja Härnqvist

Vad innebär det för dig att bli befordrad till professor i informatik?

– Akademin är en nyfiken, men gammal institution och professorerna spelar en viktig roll för att upprätthålla akademin. Därför är det en stor ära och ett stort privilegium att nu räknas som en fullvärdig professor. Men akademin som institution och den nya rollen utgör också en stor utmaning: hur ska man lyckas leva upp till förväntningarna och använda den här fantastiska möjligheten för att göra skillnad inom akademin och samhället?

För mig handlar professorsrollen om att välja ett liv i tjänst. Med det menar jag inte bara administrativt arbete, där ju en stor tyngdvikt ligger inom modern akademi. Jobbet handlar om att hjälpa andra att växa - och att lyckas.

Ingen lyckas någonsin på egen hand inom akademin.

Professorer lyckas bara när de människor de arbetar med lyckas. Det handlar om att vårda, skydda och utveckla din akademiska miljö. Det handlar om att tillsammans sträva efter kunskap i en trevlig och konstruktiv akademisk miljö som vi har byggt tillsammans. Men akademiska miljöer är också mycket sårbara, vilket gör att de här uppgifterna inte är helt enkla.

Ingen lyckas någonsin på egen hand inom akademin, alla är djupt skuldsatta till sin akademiska miljö och sina närmaste samarbetspartners. Jag är också tacksam för de människor som har låtit mig växa och lära mig. Som professor kommer jag att återgälda den tacksamheten genom att göra mitt bästa för att låta den akademiska miljön blomstra.

På en mer personlig nivå tror jag starkt att det är viktigt för min avdelning och institution att ha professorer som inte har sitt ursprung i Sverige. Även om finländare på många sätt är kulturellt nära svenskar har detta inte alltid varit den lättaste resan. Jag betraktar mig själv som en del av en lång rad finska invandrare som under århundraden har kommit till Sverige i sökandet efter möjligheter som inte fanns i deras hemland och sedan bidragit till det här samhället på olika sätt.

Hur skulle du beskriva din forskning?

– Min nuvarande forskning handlar om att förstå och forska kring framväxande teknologier. Dessa teknologier är fortfarande osäkra, riskfyllda, hypade och pågående. Det är fortfarande oklart om de kommer att lyckas eller inte.

Mitt senaste tekniska intresse har varit blockchainteknik och de processer som omger införandet av sådan teknik i organisationer. Jag har särskilt fokuserat på hur offentlig sektor experimenterar med blockchainteknik. Min utgångspunkt är att teknologier inte kommer till oss som färdiga produkter - det finns alltid vissa omförhandlingar när (digitala) teknologier integreras i organisationer och när teknologier går från idéer och ord till faktiska implementeringar, artefakter och delar av infrastrukturer - när teknologier blir mer stabila i sin form och funktion.

GU Blockchain-labbet är ett försök att bättre förstå denna teknik och andra relaterade teknologier. Det kommer att möjliggöra en bättre förståelse för hur nyskapande denna teknik är inom informationssystem, men också för att avgöra vad som redan är användbart att integrera i utbildningsplaner och vad som fortfarande är överdrivet hypat.

På vilket sätt är din forskning till nytta för samhället?

– Att förstå dessa processer bättre i det moderna samhället är viktigt eftersom digitala teknologier och infrastrukturer finns överallt. Vi som forskar har en unik möjlighet att förstå tidigare design och förbättra nuvarande design, att fatta informerade val och utbilda andra. Detta är särskilt viktigt för "riskfyllda" framväxande teknologier som fortfarande är avlägsna - vi kan lära oss om vilka bra och dåliga konsekvenser de kan ha och ta hänsyn till detta när vi gör val om vilken typ av digitala teknologier vi vill ha - eller inte vill ha, i egenskap av designers, reglerare, medborgare och akademiker.

Vad motiverar dig som forskare?

– Jag är nyfiken på att veta mer om hur framtidens samhälle kommer att se ut och att få vara med och påverka processen som leder dit. Vissa forskare har en smal inriktning på sin forskning, men jag tillhör den andra typen. Jag har haft turen att forska om flera ämnen som har utvecklats till något intressant. Exempel på detta är öppen källkod, öppna data och nu blockchain, men jag har även utforskat flera andra områden.

Vad kommer du att fokusera på härnäst?

– Shoshana Zuboffs bok "Surveillance Capitalism" har haft en betydande påverkan på mitt tänkande. Jag har nyligen börjat utveckla ett intresse för reglering inom ramen för framväxande teknologi. Inom det området händer det mycket och Europeiska unionen har spelat en aktiv roll i utvecklingen av digitala teknologier, som det senaste arbetet kring AI-lagen. Jag anser att dessa utvecklingar skapar specifika påtryckningar på universitet att bättre förstå de här teknologierna och sedan göra det offentligt så att det kan ske en informerad samhällsdebatt om deras påverkan.