Bild
Undervisningssal på universitetet
Foto: Anna Kircher
Länkstig

Ny magisterexamen i högskolepedagogik

Publicerad

Från och med i höst kan forskare och lärare ta en magisterexamen i högskolepedagogik vid Göteborgs universitet.
– Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda den här möjligheten till alla som vill fortsätta utveckla sin pedagogiska kompetens, säger Sylvi Vigmo, som leder arbetet med den nya utbildningen.

Många av dem som undervisar på universitetet är intresserade av att ta en examen i högskolepedagogik. Idag finns den möjligheten bara på ett fåtal lärosäten i Sverige.

Bild
Bild på Sylvi Vigmo
–När högskolepedagogik blir mer synligt som ett nytt ämnesområde kan vi också fortsätta att utveckla ämnet tillsammans på andra villkor, säger Sylvi Vigmo.
Foto: Ragnhild Larsson

– Den som har disputerat inom ett ämne har tidigare också ansetts kunna undervisa i det ämnet, men ofta saknas en pedagogisk utbildning, säger Sylvi Vigmo, proprefekt på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.

Fördjupa den pedagogiska kompetensen

Dagens studenter vill dessutom ha mer varierade undervisningsformer.  I en rapport från Göteborgs universitet som kom under pandemin säger studenterna att de uppskattar lärare som har gått olika kompetenshöjande kurser och tycker att lärarna då har en mer varierande undervisning.
–  Om vi då kan fördjupa den pedagogiska kompetensen till att omfatta även en magisterexamen i högskolepedagogik, så är det ett viktigt bidrag, säger Sylvi Vigmo.

Anpassa uppgifter efter ämnesområde

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng på distans och på halvfart, det vill säga två års studier, för att också yrkesverksamma ska kunna söka. Kurser som ska ingå i en magisterexamen i högskolepedagogik är bland andra högskolepedagogik som vetenskapligt kunskapsfält, didaktiska perspektiv på lärande och undervisning i högre utbildning, lärande och undervisning i den digitaliserade högskolan samt lärande och undervisning i det globaliserade universitetet. Inom ramen för kurserna ska deltagarna sedan kunna anpassa uppgifterna utifrån sina ämnesområden och kompetenser.
Kurserna kommer att ges på engelska. Dels finns det anställda på universitetet som enbart undervisar och forskar på engelska, dels förväntar sig Sylvi också att utbildningen får internationella sökanden.

Studenter som vill fortsätta

Grundläggande behörighet kommer gälla för sökande från alla ämnesområden.  Förutom lärare och forskare på Göteborgs universitet kommer man också att öppna utbildningen för studenter som vill fortsätta studera efter sin grundutbildning.
– Det finns till exempel ett kandidatprogram i pedagogik på institutionen för pedagogik och specialpedagogik, på utbildningsvetenskapliga fakulteten där det kan finnas intresserade studenter som vill fortsätta med en fördjupning i högskolepedagogiska frågor på magisternivå. De som klarat av kandidatprogram på andra fakulteter kan också vara intresserade, säger Sylvi Vigmo.

Viktigt både för lärare och studenter

De som har kompetensutvecklat sig i högskolepedagogik tidigare på PIL, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande, eller på något annat lärosäte kan validera kurser inom ramen för de 60 poängen om de inte har blivit använda i någon annan typ av examen. Inom ramen för de 60 poängen krävs 15 högskolepoäng i vetenskapliga metoder och en magisteruppsats på 15 högskolepoäng, båda kurser inom det högskolepedagogiska ämnesområdet som inte funnits tidigare.

Utveckla högskolepedagogiken

Högskolepedagogik kan tyckas handla om pedagogiska frågor generellt, men Sylvi Vigmo påpekar att det ändå är speciella villkor för undervisning inom högskolan, eftersom det specifikt handlar om vuxnas lärande.
– Högskolepedagogik ryms enbart inom akademin och är viktig både för oss som undervisar och för våra studenter. När området det blir mer synligt som ett nytt ämnesområde kan vi också fortsätta att utveckla ämnet tillsammans på andra villkor.

 

Läs mer om magisterexamen i högskolepedagogik