Bild
johan magnusson
Johan Magnusson är nybliven professor i informatik.
Länkstig

Ny informatikprofessor vill rädda välfärden

Johan Magnusson är ny professor i informatik. Hans forskning rör offentlig sektor och hur våra kommuner, regioner och statliga verksamheter kan använda digitalisering för att tillföra så stor nytta som möjligt för medborgarna.

– Min och mina närmaste kollegors forskning har en direkt påverkan på både de offentliga organisationer vi beforskar och även nationellt genom nya policyförslag. Vi bedriver klinisk forskning som är designad för att ge direkt effekt med syftet att rädda välfärden, säger Johan Magnusson.

Det handlar bland annat om kostnadseffektiva, smarta och fungerande digitala lösningar för byggnadslov, skolplattformar och försörjningsstöd. Tjänster och funktioner i samhället riktade mot medborgarna som bekostas av skattemedel men som i flera fall inte fungerar optimalt.

Förslag på lösningar till offentlig sektor

För att få en lägesbild av hur offentlig sektor hanterar utmaningar med digitala lösningar släpper Johan Magnusson och forskarkollegorna varje år statusrapporten Digital mognad i offentlig sektor.

I rapporterna har forskarna kunnat mäta och följa upp digitalisering genom samarbete med det offentliga. I årets mätning deltog 85 offentliga organisationer och drygt 3 300 personer som alla delade med sig information om hur de arbetar med digitaliseringen. Därefter analyserar Johan Magnusson och kollegorna resultaten och kommer med förslag på lösningar och förbättringar.

–  Jag lever under idén att min påverkan som nybliven professor kommer att stärkas ytterligare. Vi får se om det stämmer, säger han.

Disputerad företagsekonom

Johan Magnusson disputerade inom företagsekonomi vid Göteborgs universitet 2012. De senaste åren har han varit verksam som forskare, lärare och avdelningschef (informatik) vid institutionen för tillämpad IT, IT-fakulteten.

Han är också en av föreståndarna för Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), ett forskningscenter med fokus på digital innovation som Göteborgs universitet driver tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och Umeå universitet.

– Vårt samhälle står inför stora utmaningar gällande den pågående digitaliseringen. För att lyckas med den digitala omvandlingen finns det ett stort behov av forskning av digital utveckling och innovation, säger Johan Magnusson.