Bild
Flygbild över Kristineberg
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Ny huvudman bör ta över Kristineberg

Publicerad

Kristineberg Center för marin forskning och innovation bör få en ny huvudman. Det är naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens yttrande till universitetsledningen, som förväntas ta beslut i frågan 21 februari.

I juni beslutade rektor att ge den naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen i uppdrag att utreda vilken forskningsstation, Kristineberg eller Tjärnö, som inte längre ska bedrivas med Göteborgs universitet som ensam huvudman. Uppdraget grundar sig i att naturvetenskapliga fakulteten på sikt ska nå en budget i balans. Ingrid Petersson utsågs i augusti till utredare och lämnade över sin utredning 25 januari.

Med utgångspunkt i utredningen har naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen tagit beslut att föreslå universitetsledningen att Göteborgs universitet inte längre ska vara huvudman för Kristineberg Center. Yttrande understryker dock den strategiska vikten av universitetets fortsatta närvaro och verksamhet på Kristineberg.

Universitetsstyrelsen har möjlighet att fatta ett inriktningsbeslut i frågan på sitt möte den 21 februari.

Dialog om ny huvudman

Under utredningens gång har Research Institutes of Sweden (RISE) fört dialog med utredaren om förutsättningarna att ta över huvudmannaskapet för Kristineberg.

Bild
Porträtt Linus Hammar Perry
Linus Hammar, föreståndare på Kristineberg Center

– RISE skulle vara en perfekt huvudman. Det är ett stort, statligt forskningsinstitut som även arbetar internationellt. Det skulle vara en fortsättning på Kristinebergs starka profil i skärningspunkten mellan naturvetenskaplig grundforskning och teknisk innovation för den nya havsbygden. RISE är dessutom redan en partner i Kristineberg Center, och har erfarenhet av att ta över och drifta forskningsinfrastruktur, säger Linus Hammar, föreståndare på Kristineberg Center.