Länkstig

Ny film om personcentrerat arbetssätt i kommunal vård, stöd och omsorg

Publicerad

Vad innebär ett personcentrerat arbetssätt i kommunal vård, stöd och omsorg? Hur går det till rent konkret och vilka är vinsterna? GPCC-forskare Zahra Ebrahimi har varit med och utvecklat och granskat en film som ger en övergripande kunskap om det personcentrerade arbetssättet ur ett kommunalt perspektiv.

Startbild från filmen personcentrerat arbetssätt.

För att ge stöd och inspiration till fortsatt utveckling av det personcentrerade arbetssättet i kommunala verksamheter har Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Boråsregionen (Sjuhärads kommunalförbund) tillsammans tagit fram en kort film. Den heter Personcentrerat arbetssätt. I arbetet med filmen har de haft stöd av forskare från Göteborgsregionen FoU i Väst, Centrum för personcentrerad vård GPCC och Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.

Zahra Ebrahimi, som är specialistsjuksköterska inom vård av äldre, GPCC-forskare samt lektor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet, har varit med och arbetat fram filmen. Förutom att hon tidigare har hållit en rad olika föredrag om personcentrerad vård för medarbetare och chefer i Göteborgs stad och Göteborgsregionen, har hon varit med och utvecklat och granskat både text och bild i filmen.

- Den är väldigt bra film, som på ett kortfattat och pedagogiskt sätt berättar om personcentrerat arbetssätt, vad det innebär och konkret hur man gör, berättar Zahra.

Hoppas många kommunala verksamheter vill använda filmen

Lidija Beljic, utvecklingsledare på Fyrbodals kommunalförbund och Linnéa Winckler processledare på Göteborgsregionen har projektlett framtagningen av filmen. De hoppas att många kommunala verksamheter vill använda filmen för information och dialog. Förslag på diskussionsfrågor som kan användas när man har sett filmen finns också på webbsidan med filmen.