Länkstig

Ny bok om det digitala universitetet

I den nya antologin Universitetet som medium medverkar Cecilia Lindhé, föreståndare för Centrum för digital humaniora, med ett kapitel om det digitala kopplat till det fysiska rummet.

iOmslag universitetet som medium

Universitetet som medium är nummer 27 i serien Mediehistoriskt arkiv, och har Matts Lindström och Adam Wickberg Månsson som redaktörer. Boken ställer frågor som: ”om universitetet är ett medium byggt på andra medier – från pergament, föreläsningssalar och tryckpress till dagens Internet och datorer – betyder nya medier också ett nytt universitet?” och ”vem är framtidens humanist om empiri är på väg att ersättas av Big Data, och tolkning kompletteras av algoritmer?”

I antologin medverkar föreståndaren för Centrum för digital humaniora, Cecilia Lindhé, med kapitlet Pekandets arkeologi. Texten beskriver hur digitala verktyg ihop med våra sinnen och rummets fysiska form kan skapa nya sätt att se på historien.

Läs mer om boken här.