Bild
Pojke läser en bok
Foto: Mostphotos
Länkstig

Ny bok och universitetskurs om biblioterapi

Publicerad

Hur kan läsning och samtal om litteratur förbättra hälsan? Nu publiceras det första större vetenskapliga verket om biblioterapi, hälsofrämjande läsning, på svenska. Och till våren startar den första universitetsutbildningen i biblioterapi vid Göteborgs universitet.

Bild
Cecilia Pettersson
Cecilia Pettersson.
Foto: Johanna Hillgren

Biblioterapi har de senaste åren intresserat fler och fler personer som arbetar med litteratur och människor. Begreppet biblioterapi innebär att man läser och samtalar om litteratur i syfte att främja hälsa och välbefinnande.

Boken Biblioterapi. Hälsofrämjande läsning i teori och praktik är det första större vetenskapliga verket om biblioterapi på svenska. I boken ger Cecilia Petterson en bred introduktion till det biblioterapeutiska fältet. Hon har forskat om biblioterapi sedan 2011 och skrivit en rad vetenskapliga artiklar i ämnet.

– Jag visar hur olika former av biblioterapi, såsom individuell läsning i hälsofrämjande syfte och läsning i grupp, har vuxit fram och hur de används idag. I boken redogör jag också för huvudlinjerna inom forskningen om den så kallade kreativa biblioterapin, det vill säga den biblioterapi som använder sig av skönlitteratur, och exemplifierar den med mina egna studier av biblioterapi, säger Cecilia Pettersson.

Bild
Bokomslag Biblioterapi

En central ambition med boken är att tillhandahålla modeller för hur man kan arbeta med biblioterapi i grupp.

– Boken innehåller därför ett längre kapitel med konkreta råd om hur man bör tänka kring upplägg av biblioterapeutisk verksamhet.

Boken vänder sig till alla som vill fördjupa sig i ämnet, såväl forskare som bibliotekarier, lärare, psykologer, vårdpersonal och en intresserad allmänhet.

 

Ny kurs i biblioterapi

Våren 2021 ges för första gången en kurs i biblioterapi, på kvällstid vid Göteborgs universitet, som Cecilia Pettersson är kursansvarig för.

– Kursen ger en grundläggande orientering i biblioterapins utveckling, både som praktisk metod och som forskningsfält. Den riktar sig framför allt till personer som i olika sammanhang vill arbeta med biblioterapi och utveckla sin förmåga att självständigt planera och genomföra biblioterapeutisk verksamhet.

Genom föreläsningar, seminarier och workshops kommer deltagarna att fördjupa sin kunskap om biblioterapin och även få inta ett problematiserande förhållningssätt till den och dess arbetsformer.

Kursen griper in i en rad viktiga samhällsfrågor, som exempelvis läsningens betydelse för individens personliga utveckling och språkets betydelse för att kunna uttrycka tankar, känslor och åsikter. Den får en särskild aktualitet i och med den pågående debatten om ökad psykisk ohälsa.

– Vi vill lyfta fram på vilket sätt och i vilken utsträckning biblioterapi kan ses som ett komplement till mer traditionella behandlingsmetoder, säger Cecilia Pettersson.

Kontakt:
Cecilia Pettersson, tel: 031-786 4920, 073-759 0495, e-post: cecilia.pettersson@lir.gu.se

Text: Johanna Hillgren, 031-786 1068