Bild
Lina Bergman
Lina Bergman är överläkare och docent på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är del av Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) vid Göteborgs universitet.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Nu startar en nationell studie om havandeskapsförgiftning

I januari startar en nationell studie som innefattar gravida kvinnor med preeklampsi, också kallad havandeskapsförgiftning under ledning av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. ”Det är en unik möjlighet för gravida kvinnor med preeklampsi där läkemedlet som prövas skulle kunna användas i kliniken inom några år om det visar sig fungera”, säger Lina Bergman, upphovsforskare bakom studien.