Bild
DDLS Program
Länkstig

Nu söker vi nya DDLS Fellows till Göteborgs universitet

Nu har du chansen att söka någon av de lediga anställningarna inom SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS). Som DDLS Fellow i Göteborg är du nära knuten till WCMTM:s aktiviteter och ingår i vårt aktiva nätverk båda lokalt och nationellt.

Läs mer om DDLS nedan samt på SciLifeLabs webbplats – och välkommen att söka till Göteborgs universitet.

Biträdande universitetslektor i datadriven forskning inom smittspridning och infektionsbiologi

DDLS Göteborg

DDLS forskningsmiljö i Göteborg

Inom DDLS-programmet kan du utveckla din fulla potential som ledande oberoende forskare i en rik akademisk miljö vid Sahlgrenska akademin och naturvetenskapliga fakulteten.

Du blir en del av den lokala vetenskapliga miljön och nätverket inom Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) och nationellt inom DDLS-programmet på SciLifeLab. Forskningsmiljöerna delar infrastruktur med tillgång till avancerad teknik och analysverktyg. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sveriges största universitetssjukhus som erbjuder utmärkta möjligheter till translationell och klinisk forskning, ligger alldeles intill fakulteten.

Göteborgs universitet samarbetar med AstraZeneca, där precisionsmedicin är en väletablerad FoU-plattform som syftar till att identifiera rätt behandling för rätt patient. I närheten ligger också Chalmers tekniska högskola som rekryterar två DDLS-stipendiater.

DDLS Research areas

Om DDLS

SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS) har som mål att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetens inom beräknings- och datavetenskap för livsvetenskap i Sverige. Programmet har 3,1 miljarder SEK i finansiering (ca 290 MUSD) under 12 år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 

Till programmet kommer 39 framstående juniora gruppledare rekryteras, 210 postdoktorer anställas, och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin. Gruppledarna, DDLS fellows, kommer att rekryteras till de 11 deltagande lärosätena/organisationerna.