Bild
Arkitektskiss över en lägenhet för delat boende
Visionsbild som visar en av lägenheterna för 5-6 personer i delat boende.
Foto: Arkitema
Länkstig

Nu omvandlas Språkskrapan till studentbostäder

Publicerad

Om ett drygt år, sommaren 2023, ska förvandlingen av Språkskrapan vara färdig. Då har byggnaden intill Humanisten förvandlats till 61 lägenheter för cirka 125 utbytesstudenter och gästforskare.

Bild
Exteriörskiss Språkskrapan
Exteriörskiss Språkskrapan.
Foto: Arkitema

Under tisdagseftermiddagen, 5 april, gick det officiella startskottet för ombyggnationen av Språkskrapan till bostäder. Såväl ett första, ett andra och förmodligen ett tusende spadtag har redan tagits av de byggnadsarbetare som sedan en tid är igång med projektet men under det officiella startskottet togs ett rejält spadtag i de tårtor som pryddes av en bild på nya Språkskrapan. Medverkade gjorde bland andra representanter från Akademiska Hus och Pauli Kortteinen, vicerektor för utbildning vid Göteborgs universitet. I sitt tal betonade han sin egen relation till Språkskrapan efter sina många år på Humanisten.

– Jag skrev i princip hela min doktorsavhandling i Språkskrapan, där jag hade mitt kontor på sjätte våningen.

Efterfrågan på bostäder är stor och tillskottet av fler student- och forskarbostäder precis intill Humanisten förväntas även bidra till en ökad trygghetskänsla i campusområdet, genom att göra området levande dygnet runt.

Hyrs ut till utbytesstudenter och gästforskare

Bild
tårta med bild på Språkskrapan
Foto: Johanna Hillgren

Bostäderna kommer att blockförhyras av Göteborgs universitet, för att hyras ut till utbytesstudenter och gästforskare från hela världen. Uthyrningen administreras av Welcome Services med start under våren 2023.

– Vi är verkligen glada för det här tillskottet. Utbytesstudenter och gästforskare är av stor betydelse för universitetet och för Göteborg, och att kunna erbjuda en bostad är en förutsättning för att det ska vara praktiskt möjligt för dem att komma hit, säger Karin Hellqvist, sektionschef för Welcome Services vid Göteborgs universitet.  

Delat boende

Boendet i Språkskrapan kommer att innehålla studentettor, duolägenheter för två personer samt större lägenheter enligt ett studentbostadskoncept för delat boende som Akademiska Hus tagit fram. Där kommer fem till sex personer ha varsitt sovrum men dela på kök, vardagsrum och badrum.

− Att dela boende har flera fördelar. Det främjar social gemenskap och förhindrar ensamhet som många studenter känner när de flyttar till en ny stad. Dessutom är det bra ur ett hållbarhetsperspektiv när funktioner och ytor samutnyttjas och vi därmed kan nå en mer prisvärd hyra, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus.

I huset kommer det även att finnas en samlingslokal för samtliga boende och på baksidan planeras för en gemensam uteplats.

Hållbarhet i fokus

Hållbarhet har varit i fokus, inte bara genom delat boende utan genom hela processen, för Akademiska Hus. Innan byggprojektet startade gjordes en inventering av de befintliga kontorslokalerna för att kunna ta tillvara och återbruka så mycket som möjligt, men den största hållbarhetsvinsten görs genom att bostäderna byggs i ett redan befintligt hus. Det blir också solceller på taket, som beräknas producera omkring 21 000 KWh och täcka en del av fastighetens elbehov, till exempel för belysning.

– Hållbarhet – ekologisk, social och ekonomisk – är en central del i universitetets vision och vi har ett internationellt erkännande för vårt arbete med hållbarhetsfrågor. Att de nya studentbostäderna i Språkskrapan byggs med fokus på återbruk och delat boende ligger helt i linje med detta. Det handlar både om att fastigheten som helhet återbrukas och att det används återbrukat material i ombyggnationen. Vi tittar även på olika lösningar för återbruk när det gäller inredningen, sa Pauli Kortteinen i sitt tal innan deltagarna på startskottet fick en rundvandring i de kommande bostäderna.

Text: Johanna Hillgren