Bild
Studera på distans via en lärplattform.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Nu kan du studera till ämneslärare på distans

Vill du bli lärare och har redan läst minst 90 högskolepoäng i ett skolämne? Från och med vårterminen 2023 kan du studera Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på distans vid Göteborgs universitet. Ansökan öppnar 15 september.

Genom att studera Kompletterande pedagogisk utbildning, ordinarie studiegång, blir du ämneslärare på enbart 1,5 år. Du väljer om du vill läsa med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasiet och nu också om du vill studera på campus eller på distans.

- Under pandemin blev det tydligt att många studenter inom just KPU föredrar att studera på distans. Vi fortsätter därför att ge den möjligheten. Göteborgs universitet erbjuder KPU för många ämnen och genom en distansutbildning ger vi studenter i hela Sverige möjlighet att läsa till lärare utan att behöva flytta, säger Annika Lilja, viceprefekt för utbildning på Institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Praktik sker alltid på en skola

Det är framför allt under de teoretiska delarna som skillnaden märks. Distansutbildningens föreläsningar, seminarier och grupparbeten sker via digitala plattformar och inte på plats på universitetet som vid en campusutbildning.

- Därför kan distansutbildningen passa studenter med familj eller med ett aktivt idrotts- eller föreningsliv, säger Annika Lindskog, programledare för programmet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), då du som student praktiserar som lärare, kommer alltid att vara på plats i en skola. Den sker om möjligt nära studentens hemort.

Text: Johanna Gunnarsson

Mer information om Kompletterande pedagogisk utbildning

Det finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram vid Göteborgs universitet. På båda programmen finns två inriktningar; grundskolan 7–9 och gymnasieskolan.

  • KPU, ordinarie studiegång med studietakt 100 procent under tre terminer. Du kan söka med en mängd ämnen som finns i grundskolan eller gymnasiet. Välj om du vill studera på campus eller på distans. Vissa ämnen går enbart på distans.
  • KPU med förhöjd studietakt, studietakt 125 procent under ett år med studier under sommaren. Du kan bli lärare inom bild, musik, slöjd, franska, spanska, tyska, biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik. Du studerar på campus.

Läs mer om kompletterande pedagogisk utbildning, vilka ämnen du kan söka med och vilka behörighetskrav som finns.