Bild
Studenter på studiebesök av LTH-fontänen 2019
Studenter på studiebesök av LTH-fontänen 2019
Foto: Maddie Leach
Länkstig

Misslyckade offentliga konstverk skapar engagemang

Publicerad

I slutet av september bjuder forskningsprojektet The Fountain: An art-technological-social drama in till ett symposium på Skissernas museum i Lund. I samband med symposiet ställde vi några frågor till Maddie Leach, projektledare för forskningsprojektet.

Beskriv i korthet vad forskningsprojektet The Fountain handlar om?  
– Det övergripande syftet med vår forskning är att undersöka om "misslyckade" offentliga konstverk kan återupplivas och tänkas om. Vårt mål är att bidra med en innovativ modell som har relevans för producenter, ägare och ansvariga för offentliga konstverk, men som även har betydelse för de som bor och verkar i de samhällen och sammanhang där dessa objekt uppförts, säger Maddie Leach 

Vad är kopplingen mellan forskningsprojektet och LTH-fontänen i Lund? 
- En betydande del av forskningen har fokuserat på LTH-fontänen, som också har gett projektet dess namn. Misslyckandet med LTH-fontänen är inte unikt i sitt slag. Däremot är det ovanligt att ett offentligt konstverk överlever i femtio år som orealiserat projekt. Den här situationen bjuder in till diskussion om kulturarv, hållbarhet och förändring i utformandet av offentliga rum och dess konstverk. 
 
Varför hålls detta symposium? 
- Symposiet är en viktig del i att föra forskningsprojektet framåt, och det bidrar till att skapa diskussion genom att erbjuda exempel på andra offentliga konstverk runt om i världen som har något gemensamt med vår forskning. Symposiet som bjuder på fyra huvudtalare och 12 olika presentationer av fallstudier är gratis och öppet för allmänheten, alla är välkomna att delta. Förutom symposiet kommer forskningen också att resultera i en bok som kommer att fungera som en offentlig redogörelse för projektet. 

Symposiet hålls på Skissernas Museum, vad är projektets koppling till museet? 
- Kopplingen till Skissernas Museum etablerades tidigt eftersom de har ett viktigt arkiv för LTH-fontänen. Museet, som har världens största samling av skisser och förarbeten till offentlig konst, är en del av Lunds universitet och utgör platsen för symposiet. Två tidigare museichefer för Skissernas Museum; Jan Torsten Ahlstrand (1938-2020) och Patrick Amsellem, som nu är chef för Statens konstråd, har också bidragit till forskningsprojektet. 


Sista anmälningsdag för Symposiet Fountains Failures Futures: The afterlives of public art är den 20 september. 
Läs mer och registrera dig här

 

The Fountain: An art-technological-social drama  

Projektet initierades genom ett forskningsanslag från Formas, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Anslagets titel var "Gestaltad livsmiljö - arkitektur, form, design, konst och kulturarv i den offentliga miljön". Maddie Leach var en av tre forskare knutna till HDK-Valand som fick FORMAS-bidrag, som delades ut till totalt tio forskare. Projektet inleddes 2021 och är planerat att pågå till 2025. 

Forskargrupp: 
Förutom Maddie Leach består forskargruppen av professor Mick Wilson och Cathryn Klasto, båda anställda vid HDK-Valand, samt Lars-Henrik Ståhl, som arbetar som professor på Arkitekturskolan vid Lunds tekniska högskola (LTH).