Bild
Thomas Sterner vid en bokhylla
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan på Göteborgs universitet.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Miljöekonomen stödjer klimatrapporten: "Det behövs något radikalare"

Publicerad

I veckan presenterade ekonomiprofessor John Hassler sin snabbutredda klimatrapport som beställdes av regeringen. Där säger Hassler att Sverige inte kommer att nå varken EU:s eller de svenska klimatmålen och att de nationella målen behöver omarbetas. Här ger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan i Göteborg, sin syn på rapporten.

Du är miljöekonom och sitter bland annat i Göteborgs stads klimatpolitiska råd. Vad är din kommentar på klimatrapporten?
 Det stora som hänt på senare tid är inte att Hassler skrivit en rapport utan att EU antagit Fit for 55. Detta är ingen liten sak utan mer än ett dussin mycket stora lagförslag som på ett genomgripande sätt ändrar förutsättningarna. Hasslers utredning påpekar mycket förnuftigt och pedagogiskt att vi måste anpassa oss efter denna nya verklighet.

Utredaren bedömer att transportsektormålet bör förändras så att det fokuserar på elektrifiering istället för utsläpp av växthusgaser. Hur ser du på det?
 Det målet är svårt att nå och det viktiga är att vi når övergripande mål för hela landet, och framförallt hela EU. Sektormål är inte i sig så viktiga – däremot kan en snabb och lyckad elektrifiering vara en viktig lärdom. Vi är ett litet land och det vi kan göra är att visa att det går att leva gott utan fossila bränslen och hoppas att andra länder vill ta efter. Det exakta utsläppen från det svenska transportsektorn har fått en överdriven betydelse i den svenska debatten.

Räcker EU:s lagstiftning för att nå målen i Parisavtalet, en internationell överenskommelse där ett stort antal länder bland annat strävar att hålla den globala temperaturökningen till 1,5 grader?
 Njae. EU:s lagstiftning Fit for 55 är den mest ambitiösa klimatpolitiken någonsin men det räcker inte för att hålla oss under 1,5 grader C. EU:s beslut innebär att varje europé får släppa ut totalt 75 ton CO2 under all framtid. Om alla på jorden gjorde likadant skulle man kanske klara 1,5-gradersmålet, men det kommer inte att ske. USA släpper ut 15 ton per person och år – där kommer man överskrida 75 ton redan efter 5 år. Ryssland och Kina kommer inte heller hålla sig under 75 ton. I den bemärkelsen räcker inte dagens politik, det behövs något radikalare.

 

Thomas Sterner

Thomas Sterner är professor i miljöekonomi och forskar bland annat om miljöekonomiska styrmedel för att underlätta en transition till en hållbar ekonomi. Läs mer här.