Bild
Foto av en klimatdemonstration, ett barn i centrum med en ballong målad som ett jordklot
Foto: Mika Baumeister
Länkstig

Miljö- och klimatopinionen inför valet

Publicerad

Miljö- och klimatfrågorna blir alltmer polariserade och trots att de flesta svenskar anser att dessa frågor är minst lika viktiga som andra samhällsfrågor riskerar klimatfrågan att överskuggas av framförallt frågor om brottslighet i den kommande valrörelsen. Idag släpps rapporten Miljö- och klimatopinion i Sverige.

Klimatfrågorna står inte högst på agendan inför kommande valrörelse. 26 procent anger något relaterat till miljö, klimat eller energi när de svarar på en öppen fråga om viktiga samhällsproblem i Sverige idag. Oron för klimatförändringar, miljöförstöring och försämrad havsmiljö är stor men överskuggas ändå av oro för brottslighet. Ändå svarar de flesta svenskar att de är intresserade av miljöfrågor och att klimatfrågorna är minst lika viktiga som andra samhällsfrågor. Vidare syns en stadigt ökande vänster-högerpolarisering på de flesta mätningar på området miljö och klimat.

Idag släpps rapporten Miljö och klimatopinion i Sverige 2021, baserad på över trettio år av nationella SOM-undersökningar, inte minst den senaste mätningen från hösten och vintern 2021. Tydligt är att miljö- och klimatfrågor engagerar och oroar många, men i synnerhet de som är yngre, de med högre utbildning, kvinnor och personer som står till vänster politiskt. Rapporten presenterades under ett seminarium på Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 4 maj.

Några nyckelresultat från rapporten och seminariet

  • De allra flesta i Sverige anser att man bör satsa mer på ett miljövänligt samhälle, svarar att de är relativt intresserade av miljöfrågor samt anser att klimatfrågorna är minst lika viktiga som andra samhällsfrågor.
  • Ändå är det förhållandevis få som spontant anger miljöfrågor som viktiga samhällsproblem i Sverige idag. Endast för gruppen 16–29 åringar är miljö, energi och klimat den viktigaste samhällsfrågan.
  • Snarare handlar det om att miljö- och klimatfrågor upplevs som mycket oroande inför framtiden. Kvinnor, högutbildade och personer till vänster i politiken är generellt mer oroade för miljörelaterade problem.
  • 55 procent är mycket oroade för miljöförstöring, 54 procent är mycket oroade för försämrad havsmiljö och 53 procent är mycket oroade för förändringar i jordens klimat. Endast oro för organiserad brottslighet och ökad användning av narkotika oroar svenskarna mer.
  • En majoritet, 55 procent, instämmer med påståendet ”Många av dagens miljöproblem kan lösas med hjälp av ny teknik”. Det är framför allt män, högutbildade och personer till höger i politiken som håller med om detta.
  • 49 procent vill inte höja koldioxidskatten på bensin att jämföras med 29 procent som tycker att det är ett bra förslag. Opinionen har blivit mer negativ sedan 2020. Detta är den miljöfråga i undersökningen som har starkast samband mellan partipreferens och vänster-högerposition.
  • I princip samtliga miljö- och klimatfrågor har blivit alltmer polariserade under den senaste tioårsperioden och skillnaderna mellan de som står till vänster och de som står till höger politiskt fortsätter att öka.

Läs presentationen från Vetenskapsfestivalen i efterhand