Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mikael Cäker ny docent i företagsekonomi

Publicerad

Mikael Cäker har antagits som docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Mikael forskar om formella styrinstruments roll i ledningsarbete och är verksam som forskare och lärare inom området ekonomistyrning vid Företagsekonomiska institutionen.

Mikaels forskningsintresse har rört sig från att studera hur interna ledningsprocesser hänger ihop med interorganisatoriska relationer, till belöningssystem i svenskt arbetsliv för att nu lägga fokus på samverkan mellan olika styrsystem.

Det finns en rad olika formella styrinstrument som organisationer kan använda för att uppnå sina ekonomiska mål exempelvis en budget, en kalkyl, en regel som är satt inom organisationen eller en instruktion för att skriva hur man har uppfyllt ett uppdrag. I en och samma organisation kan det finnas många olika styrinstrument och mål som kan komma i konflikt med varandra.

I ett nytt projekt som går under titeln ”Överdos av styrning” kommer Mikael tillsammans med två kollegor att studera hur olika styrmekanismer påverkar operativa mellanchefers arbete. Vilka olika styrsystem finns, hur tolkar man dem och vad gör man med dem? Till att börja med kommer gruppen att göra fallstudier på Volvo Lastvagnar och i Göteborgs stad.