Bild
Porträtt Bethanie Carney Almroth
Bethanie Carney Almroth är professor i ekotoxikologi på Göteborgs universitet och vetenskapligt ansvarig i Plastexperimentet.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Mest plastskräp på stränder visar medborgarforskning

Publicerad

Nu släpps den första delrapporten från medborgarforskningsprojektet Plastexperimentet, där barn, unga och intresserad allmänhet deltar. Mest plast per kvadratmeter hittas på badplatser och stränder. Cigarettfimpar och mjuka plastförpackningar är det vanligaste plastskräpet.

- Plaster är viktiga material, men den omfattande produktionen och användningen har blivit ett globalt problem som påverkar alla delar av våra liv, säger Bethanie Carney Almroth, forskare vid Göteborgs universitet och vetenskapligt ansvarig i Plastexperimentet.

För att kartlägga hur plast hamnar i naturen i Sverige startade Plastexperimentet 2022, ett medborgarforskningsprojekt där allmänheten och skolklasser plockar, kartlägger och väger plastskräp.

– Vi vill veta vilka typer av plastprodukter som hamnar i den svenska miljön, och var, säger Bethanie Carney Almroth.

Alla kan bidra

Projektet är ett samarbete mellan stiftelsen Håll Sverige Rent och vetenskapsfestivalen ForskarFredag, som samordnas av föreningen Vetenskap & Allmänhet. Allmänheten och skolklasser involverades för att kartlägga plastskräp runt om i landet. Förutom att bidra till datainsamling får de en chans att få en inblick i hur forskning går till. Resultaten analyseras sedan av forskare på Göteborgs Universitet. Nu presenteras den första delrapporten. 

- Alla behövs för att lösa våra utmaningar, och alla kan bidra! Det finns ett behov av ökad förståelse för när, var och hur plast sprids ut i naturen. Hjälp till i forskningen du med, uppmanar professor Bethanie Carney Almroth. 

Några resultat ur delrapporten:

  • Badplats/strand var den naturtyp som registrerade högst medelvärden både var gäller totalt antal och vikt av plastskräp per kvadratmeter.
  • De vanligaste kategorierna av plastskräp var: 25 % cigarettfimpar, 13 % mjuka plastförpackningar, 10 % plastpåsar.
  • Ungas attityder och motiv till nedskräpning studerades under 2022, denna följeforskning fortsätter under 2023. 

Ny möjlighet att delta

Snart börjar årets aktiviteter inom Plastexperimentet, som nu välkomnar flera deltagare. Plastexperimentet har två insamlingsperioder under året: Den 17 april – 31 maj, och som en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag den 1 september – 13 oktober.

För att få nationell täckning och bättre överblick över hur plast sprids i naturen hoppas forskarna särskilt på fler deltagare på landsbygden och i de norra delarna av Sverige.

Alla är välkomna att vara med. Över 2 000 personer har hittills anmält sitt intresse att delta.

Mer information om projektet och anmälan finns på plastexperimentet.se 

Läs delrapporten med första årets resultat på Vetenskap & Allmänhets webbplats

Fakta om Plastexperimentet

Plastexperimentet är ett samarbete mellan stiftelsen Håll Sverige Rent, föreningen Vetenskap & Allmänhet via ForskarFredag och Göteborgs universitet.

Vetenskapligt ansvariga för Plastexperimentet är professor Bethanie Carney Almroth, forskare i ekotoxikologi och zoofysiologi, forskningsassistent Emil Larsson och forskaren Magnus Bergquist vid Psykologiska institutionen, samtliga vid Göteborgs universitet.

Projektet genomförs med stöd från forskningsrådet Formas och EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.