Bild
Foto: United Nations COVID-19 Response
Länkstig

Medel till forskning om psykologins roll vid spårning av COVID-19

Publicerad

Mikaela Magnusson och Pär Anders Granhag vid psykologiska institutionen har beviljats samverkansmedel (VFS) från Forsknings- och innovationskontoret (FIK) vid Göteborgs universitet. Medlen ska användas till att starta samverkan med smittskyddsenheter runt om i Sverige för att studera psykologins roll i samband med spårning av COVID-19.

Syftet med det planerade samverkansprojektet är att undersöka om ett specifikt psykologiskt instrument (CogtracerTM) kan hjälpa sjuka personer att minnas vilka människor som de kan ha smittat med viruset. Instrumentet är framtaget av amerikanska forskare och grundar sig i psykologisk kunskap kring minnesunderlättande tekniker i andra intervjusammanhang (t.ex. vid polisiära förhör). Genom en digital workshop med smittspårare syftar projektet till att undersöka deras upplevelser av instrumentet och huruvida det skulle kunna användas i ett svenskt sammanhang.

Verifiering för samverkan

Verifiering för samverkan (VFS) är ett Vinnovaprogram som syftar till att identifiera och genomföra enkla första steg som kan leda till samverkansprojekt mellan akademin och aktörer utanför akademin. Finansieringen ska möjliggöra för forskaren att få tid till att utforska och definiera frågeställningar tillsammans med samverkanspartnern. Tanken med den eventuella samverkan som detta kan leda till är att det ska skapa värde för alla inblandade.

Forskare inom Göteborgs universitet som är intresserad av att starta ett samverkansprojekt med parter utanför akademin kan läsa mer och anmäla sitt intresse på Forsknings- och innovationskontorets webbplats.