Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medarbetare vid vårdvetenskap och hälsa besöker kongress i Indonesien

Margret Lepp, Kristina Rosengren och Catarina Wallengren från vårdvetenskap och hälsa deltog nyligen i Asian Congress in the Nursing Education (ACiNE). Dessutom deltog två studenter Kärstin Väster och Linda Byberg under sitt Linnaeus-Palmeutbyte med Nursing School, Universitas Gadjah Mada i Indonesien.

Kongressen var framgångsrik med 400 delegater, 165 abstracts och 94 posters från många länder som delade med sig av sina erfarenheter av att optimera utbildning för att förbättra vårdkvaliteten.

På kongressen ordnade Margret Lepp en workshop för fakulteten om Drama in Education as a Learning and Teaching Strategy. Kristina Rosengren höll en presentation: Supporting "two-getherness": assumption for nurse managers working in a shared leadership model.

Dessutom var Margret, Kristina och Catarina moderatorer och utvärderare av muntliga presentationer och  posters under kongressen. Vid sidan av  kongressen arrangerade även  Kristina och Catarina en workshop om personcentrerad vård för sjuksköterskor på ett lokalt sjukhus.